Mga Tuntunin at Kundisyon

Huling na-update: Nobyembre 27, 2020

Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tuntunin at kundisyon na ito bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Pagbibigay-kahulugan at Mga Kahulugan

Interpretasyon

Ang mga salita na kung saan ang paunang titik ay malaki ang titik ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kundisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay magkakaroon ng parehong kahulugan anuman ang mga ito ay lilitaw sa isahan o sa plural.

Mga kahulugan

Para sa mga layunin ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito:

 • Ang application ay nangangahulugang ang programa ng software na ibinigay ng Kumpanya na na-download ng Ikaw sa anumang elektronikong aparato, na pinangalanang Currency Converter App ng Currency.Wiki

 • Ang ibig sabihin ng Application Store ay ang serbisyong digital na pamamahagi na pinapatakbo at binuo ng Apple Inc. (Apple App Store) o Google Inc. (Google Play Store) kung saan na-download ang Application.

 • Ang kaakibat ay nangangahulugang isang entity na kumokontrol, kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang “control“ ay nangangahulugang pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga pagbabahagi, interes ng equity o iba pang mga security na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga director o iba pang awtoridad sa pamamahala .

 • Ang bansa ay tumutukoy sa: California, Estados Unidos

 • Ang Kumpanya (tinukoy bilang alinman sa “ang Kumpanya“, “Kami“, “Kami“ o “Ang aming“ sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa Currency.Wiki, 122 15th st, # 431 Del Mar, CA 92014.

 • Ang ibig sabihin ng aparato ay anumang aparato na maaaring ma-access ang Serbisyo tulad ng isang computer, isang cellphone o isang digital tablet.

 • Ang serbisyo ay tumutukoy sa Aplikasyon.

 • Ang Mga Tuntunin at Kundisyon (tinukoy din bilang “Mga Tuntunin“) ay nangangahulugang ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito na bumubuo ng buong kasunduan sa pagitan Mo at ng Kumpanya tungkol sa paggamit ng Serbisyo.

 • Ang pangatlong partido na Serbisyo ng Social Media ay nangangahulugang anumang mga serbisyo o nilalaman (kasama ang data, impormasyon, mga produkto o serbisyo) na ibinigay ng isang third-party na maaaring ipakita, isama o magagamit ng Serbisyo.

 • Ibig mong sabihin ang indibidwal na pag-access o paggamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang ligal na entity sa ngalan ng kung saan ang naturang indibidwal ay nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, na naaangkop.

Pagkilala

Ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon na namamahala sa paggamit ng Serbisyong ito at ang kasunduang nagpapatakbo sa pagitan Mo at ng Kumpanya. Itinatakda ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang mga karapatan at obligasyon ng lahat ng mga gumagamit tungkol sa paggamit ng Serbisyo.

Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon sa iyong pagtanggap at pagsunod sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa lahat ng mga bisita, gumagamit at iba pa na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Serbisyo Sumasang-ayon ka na masasaklaw ng mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung Hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito maaaring hindi mo ma-access ang Serbisyo.

Kinakatawan mo na ikaw ay lampas sa edad na 18. Hindi pinapayagan ng Kumpanya ang mga wala pang 18 taong gulang na gamitin ang Serbisyo.

Ang iyong pag-access sa at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon din sa iyong pagtanggap at pagsunod sa Patakaran sa Privacy ng Kumpanya. Inilalarawan ng aming Patakaran sa Pagkapribado Ang aming mga patakaran at pamamaraan sa pagkolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong personal na impormasyon kapag ginamit mo ang Application o ang Website at sasabihin sa Iyo tungkol sa Iyong mga karapatan sa privacy at kung paano ka pinoprotektahan ng batas. Mangyaring basahin nang mabuti ang aming Patakaran sa Privacy bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Pag-aari ng Intelektwal

Ang Serbisyo at ang orihinal na nilalaman (hindi kasama ang Nilalamang ibinigay sa Iyo o iba pang mga gumagamit), mga tampok at pag-andar ay mananatili at eksklusibong pag-aari ng Kumpanya at mga tagapaglilisensya nito.

Protektado ang Serbisyo ng copyright, trademark, at iba pang mga batas ng kapwa Bansa at mga banyagang bansa.

Ang aming mga trademark at damit na pangkalakalan ay hindi maaaring gamitin na may kaugnayan sa anumang produkto o serbisyo nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kumpanya.

Mga Link sa Iba Pang Mga Website

Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa mga web site ng third-party o mga serbisyo na hindi pagmamay-ari o kinokontrol ng Kumpanya.

Ang Company ay walang kontrol sa, at hindi ipinapalagay responsibilidad para sa, ang nilalaman, mga patakaran sa privacy, o kasanayan ng anumang mga web site o serbisyo ng third party. Dagdag mong kinikilala at sinasang-ayunan na ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o sinasabing sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo.

Masidhi naming pinapayuhan ka na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga web site o serbisyo ng third-party na iyong binibisita.

Pagwawakas

Maaari naming wakasan o suspindihin kaagad ang iyong pag-access, nang walang paunang abiso o pananagutan, para sa anumang kadahilanan, kasama ang walang limitasyon kung lalabagin mo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Sa pagwawakas, ang Iyong karapatang gamitin ang Serbisyo ay titigil kaagad.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa kabila ng anumang mga pinsala na maaring magkaroon ka, ang buong pananagutan ng Kumpanya at alinman sa mga tagapagtustos nito sa ilalim ng anumang pagkakaloob ng Mga Tuntunin na ito at ang Iyong eksklusibong lunas para sa lahat ng nabanggit ay malilimitahan sa halagang talagang binayaran Mo sa pamamagitan ng Serbisyo o 100 USD kung Wala kang nabiling anumang bagay sa pamamagitan ng Serbisyo.

Sa maximum na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Kumpanya o ang mga tagapagtustos nito para sa anumang mga espesyal, hindi sinasadya, hindi direkta, o kinahinatnan na mga pinsala alinman (kasama, ngunit hindi limitado sa, mga pinsala para sa pagkawala ng kita, pagkawala ng data o iba pang impormasyon, para sa pagkagambala sa negosyo, para sa personal na pinsala, pagkawala ng privacy na nagmula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa paggamit ng o kawalan ng kakayahang gamitin ang Serbisyo, software ng third-party at / o hardware ng third-party na ginamit sa Serbisyo, o kung hindi man na may kaugnayan sa anumang pagkakaloob ng Mga Tuntunin na ito), kahit na ang Kumpanya o anumang tagapagtustos ay pinayuhan ng posibilidad ng mga naturang pinsala at kahit na ang lunas ay nabigo sa mahahalagang layunin nito.

Ang ilang mga estado ay hindi pinapayagan ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na garantiya o limitasyon ng pananagutan para sa hindi sinasadya o kinahinatnan na mga pinsala, na nangangahulugang ang ilan sa mga limitasyon sa itaas ay maaaring hindi mailapat. Sa mga estadong ito, ang pananagutan ng bawat partido ay malilimitahan sa pinakamalaking lawak na pinapayagan ng batas.

“AS IS“ at “AS AVAILABLE“ Disclaimer

Ang Serbisyo ay ibinibigay sa Iyo “AS IS“ at “AS AVAILABLE“ at sa lahat ng mga pagkakamali at depekto nang walang anumang warranty. Sa maximum na lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, ang Kumpanya, sa sarili nitong ngalan at sa ngalan ng mga Kaakibat at nito at ng kani-kanilang mga tagapaglilisensya at tagapagbigay ng serbisyo, ay malinaw na tinatanggihan ang lahat ng mga garantiya, maging malinaw, ipinahiwatig, ayon sa batas o kung hindi man, patungkol sa Ang serbisyo, kasama ang lahat ng ipinahiwatig na warranty ng merchantability, fitness para sa isang partikular na layunin, pamagat at hindi lumalabag, at mga warranty na maaaring lumabas dahil sa kurso ng pagharap, kurso ng pagganap, paggamit o kasanayan sa kalakal. Nang walang limitasyon sa naunang nabanggit, ang Kumpanya ay nagbibigay ng walang warranty o gawain, at walang representasyon ng anumang uri na matutugunan ng Serbisyo ang Iyong mga kinakailangan, makamit ang anumang inilaan na mga resulta, maging katugma o gagana sa anumang ibang software, aplikasyon, system o serbisyo, patakbuhin nang walang pagkagambala, matugunan ang anumang mga pamantayan sa pagganap o pagiging maaasahan o maging walang error o na ang anumang mga pagkakamali o depekto ay maaaring o maitatama.

Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, alinman sa Kumpanya o alinman sa tagapagbigay ng kumpanya ay gumawa ng anumang representasyon o warranty ng anumang uri, malinaw o ipinahiwatig: (i) tungkol sa pagpapatakbo o pagkakaroon ng Serbisyo, o ang impormasyon, nilalaman, at mga materyales o produkto kasama dito; (ii) na ang Serbisyo ay hindi maaantala o walang error; (iii) tungkol sa kawastuhan, pagiging maaasahan, o pera ng anumang impormasyon o nilalaman na ibinigay sa pamamagitan ng Serbisyo; o (iv) na ang Serbisyo, ang mga server nito, ang nilalaman, o mga e-mail na ipinadala mula sa o sa ngalan ng Kumpanya ay walang mga virus, script, trojan horse, bulate, malware, timebombs o iba pang nakakapinsalang sangkap.

Ang ilang mga hurisdiksyon ay hindi pinapayagan ang pagbubukod ng ilang mga uri ng mga garantiya o mga limitasyon sa naaangkop na mga karapatan ayon sa batas ng isang mamimili, kaya ang ilan o lahat ng nabanggit na mga pagbubukod at limitasyon ay maaaring hindi mailapat sa Iyo. Ngunit sa ganitong kaso ang mga pagbubukod at limitasyon na nakalagay sa seksyong ito ay mailalapat sa pinakamalawak na lawak na maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas.

Namamahalang batas

Ang mga batas ng Bansa, hindi kasama ang mga pagkakasalungatan ng mga patakaran ng batas, ay mamamahala sa Mga Tuntunin na ito at Iyong paggamit ng Serbisyo. Ang iyong paggamit ng Aplikasyon ay maaari ring napailalim sa iba pang mga lokal, batas ng estado, pambansa, o internasyonal.

Paglutas ng Mga Hindi Pagtatalo

Kung Mayroon kang anumang alalahanin o pagtatalo tungkol sa Serbisyo, Sumasang-ayon ka muna na subukang lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa impormal na paraan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Kumpanya.

Para sa Mga Gumagamit ng European Union (EU)

Kung Ikaw ay isang mamimili sa European Union, makikinabang ka mula sa anumang ipinag-uutos na probisyon ng batas ng bansa kung saan ka nakatira.

Legal na Pagsunod sa Estados Unidos

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) Hindi ka matatagpuan sa isang bansa na napapailalim sa embargo ng gobyerno ng Estados Unidos, o na itinalaga ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang “teroristang sumusuporta sa“ bansa, at (ii) Hindi ka nakalista sa anumang listahan ng pamahalaan ng Estados Unidos ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitan na mga partido.

Severability at Waiver

Kakayahang mabawasan

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay pinangako na hindi maipapatupad o hindi wasto, ang naturang probisyon ay mabago at mabibigyang kahulugan upang makamit ang mga layunin ng naturang pagkakaloob sa pinakamaraming lawak na posible sa ilalim ng naaangkop na batas at ang natitirang mga probisyon ay magpapatuloy sa buong bisa at bisa.

Pagwawaksi

Maliban sa itinadhana dito, ang kabiguang gumamit ng isang karapatan o mangangailangan ng pagganap ng isang obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntunin na ito ay hindi makakaapekto sa kakayahan ng isang partido na gamitin ang naturang karapatan o mangangailangan ng naturang pagganap sa anumang oras pagkatapos at hindi rin dapat maging pagwawaksi ng isang paglabag ay bumubuo ng isang pagwawaksi ng anumang kasunod na paglabag.

Pagbibigay-kahulugan sa Pagsasalin

Ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay maaaring isinalin kung Ginawa namin itong magagamit sa Iyo sa aming Serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang orihinal na teksto sa Ingles ay mananaig sa kaso ng hindi pagkakasundo.

Mga pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na Ito

Inilalaan namin ang karapatan, sa aming nag-iisa na paghuhusga, upang baguhin o palitan ang Mga Tuntunin na ito sa anumang oras. Kung ang isang pagbabago ay materyal Gumagawa kami ng makatuwirang pagsisikap na magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na paunawa bago ang anumang mga bagong term na magkakabisa. Ang bumubuo ng isang materyal na pagbabago ay matutukoy sa aming tanging paghuhusga.

Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit ng Aming Serbisyo matapos maging epektibo ang mga pagrerebisyong iyon, Sumasang-ayon ka na mabuklod ka ng mga binagong tuntunin. Kung Hindi ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, sa kabuuan o sa bahagi, mangyaring ihinto ang paggamit ng website at Serbisyo.

Pagwawaksi

Ang mga exchange rate ng Currency.wiki ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Mangyaring i-verify / kumpirmahing ang mga rate ng pera sa iyong forex broker o institusyong pampinansyal bago gumawa ng mga paglipat at transaksyon sa internasyonal na pera.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, Maaari kang makipag-ugnay sa amin:

Patakaran sa Pagkapribado

Huling na-update: Nobyembre 27, 2020

Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy na ito ang Aming mga patakaran at pamamaraan sa pagkolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong impormasyon kapag ginamit mo ang Serbisyo at sinabi sa Iyo tungkol sa Iyong mga karapatan sa privacy at kung paano ka pinoprotektahan ng batas.

Ginagamit namin ang Iyong personal na data upang maibigay at mapagbuti ang Serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng Serbisyo, Sumasang-ayon ka sa koleksyon at paggamit ng impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito.

Pagbibigay-kahulugan at Mga Kahulugan

Interpretasyon

Ang mga salita na kung saan ang paunang titik ay malaki ang titik ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kundisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay magkakaroon ng parehong kahulugan anuman ang mga ito ay lilitaw sa isahan o sa plural.

Mga kahulugan

Para sa mga layunin ng Patakaran sa Privacy na ito:

 • Nangangahulugan ang account ng isang natatanging account na nilikha para I-access mo ang aming Serbisyo o mga bahagi ng aming Serbisyo.

 • Ang kaakibat ay nangangahulugang isang entity na kumokontrol, kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang “control“ ay nangangahulugang pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga pagbabahagi, interes ng equity o iba pang mga security na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga director o iba pang awtoridad sa pamamahala .

 • Ang application ay nangangahulugang ang programa ng software na ibinigay ng Kumpanya na na-download ng Ikaw sa anumang elektronikong aparato, na pinangalanang Currency Converter App ng Currency.Wiki

 • Ang Kumpanya (tinukoy bilang alinman sa “ang Kumpanya“, “Kami“, “Kami“ o “Ang aming“ sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa Currency.Wiki, 122 15th St # 431 Del Mar, CA 92014.

 • Ang bansa ay tumutukoy sa: California, Estados Unidos

 • Ang ibig sabihin ng aparato ay anumang aparato na maaaring ma-access ang Serbisyo tulad ng isang computer, isang cellphone o isang digital tablet.

 • Ang Personal na Data ay anumang impormasyon na nauugnay sa isang kinilala o makikilalang indibidwal.

 • Ang serbisyo ay tumutukoy sa Aplikasyon.

 • Ang Service Provider ay nangangahulugang anumang natural o ligal na tao na nagpoproseso ng data sa ngalan ng Kumpanya. Ito ay tumutukoy sa mga kumpanya ng third-party o indibidwal na nagtatrabaho ng Kumpanya upang mapabilis ang Serbisyo, upang maibigay ang Serbisyo sa ngalan ng Kumpanya, upang maisagawa ang mga serbisyong nauugnay sa Serbisyo o upang matulungan ang Kumpanya sa pag-aralan kung paano ginagamit ang Serbisyo.

 • Ang third-party na Serbisyo ng Social Media ay tumutukoy sa anumang website o anumang website ng social network kung saan maaaring mag-log in ang isang Gumagamit o lumikha ng isang account upang magamit ang Serbisyo.

 • Ang Data ng Paggamit ay tumutukoy sa data na awtomatikong nakolekta, maaaring nabuo sa pamamagitan ng paggamit ng Serbisyo o mula mismo sa imprastraktura ng Serbisyo (halimbawa, ang tagal ng pagbisita sa pahina).

 • Ibig mong sabihin ang indibidwal na pag-access o paggamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang ligal na entity sa ngalan ng kung saan ang naturang indibidwal ay nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, na naaangkop.

Pagkolekta at Paggamit ng Iyong Personal na Data

Mga uri ng Kolektibong Data

Personal na Data

Habang ginagamit ang aming Serbisyo, maaari kaming hingin sa Iyo na ibigay sa Amin ang ilang partikular na makikilalang impormasyon na maaaring magamit upang makipag-ugnay o makilala ka. Maaaring isama ang personal na makikilalang impormasyon, ngunit hindi limitado sa:

 • Email address

 • Data ng Paggamit

Data ng Paggamit

Ang Data ng Paggamit ay awtomatikong nakolekta kapag ginagamit ang Serbisyo.

Ang Data ng Paggamit ay maaaring magsama ng impormasyon tulad ng address ng Internet Protocol ng Iyong Device (hal. IP address), uri ng browser, bersyon ng browser, mga pahina ng aming Serbisyo na Binisita mo, ang oras at petsa ng iyong pagbisita, ang oras na ginugol sa mga pahinang iyon, natatanging aparato mga identifier at iba pang data ng diagnostic.

Kapag na-access mo ang Serbisyo ng o sa pamamagitan ng isang mobile device, maaari kaming awtomatikong mangolekta ng ilang impormasyon, kasama, ngunit hindi limitado sa, ang uri ng mobile device na Ginamit mo, Ang iyong natatanging ID ng mobile device, ang IP address ng Iyong mobile device, Iyong mobile operating system, ang uri ng mobile Internet browser na Ginagamit mo, mga natatanging pagkakakilanlan ng aparato at iba pang data ng diagnostic.

Maaari rin kaming mangolekta ng impormasyong ipinapadala ng Iyong browser tuwing Bibisitahin mo ang aming Serbisyo o kapag na-access mo ang Serbisyo sa pamamagitan o sa pamamagitan ng isang mobile device.

Paggamit ng Iyong Personal na Data

Maaaring gumamit ang Kumpanya ng Personal na Data para sa mga sumusunod na layunin:

 • Upang maibigay at mapanatili ang aming Serbisyo, kasama ang pagsubaybay sa paggamit ng aming Serbisyo.

 • Upang pamahalaan ang Iyong Account: upang pamahalaan ang Iyong pagpaparehistro bilang isang gumagamit ng Serbisyo. Ang Personal na Data na ibinibigay mo ay maaaring magbigay sa iyo ng pag-access sa iba't ibang mga pagpapaandar ng Serbisyo na magagamit sa Iyo bilang isang nakarehistrong gumagamit.

 • Para sa pagganap ng isang kontrata: ang pagbuo, pagsunod at pagsasagawa ng kontrata sa pagbili para sa mga produkto, item o serbisyo na binili mo o ng anumang iba pang kontrata sa Amin sa pamamagitan ng Serbisyo.

 • Upang makipag-ugnay sa Iyo: Upang makipag-ugnay sa Iyo sa pamamagitan ng email, mga tawag sa telepono, SMS, o iba pang katumbas na anyo ng elektronikong komunikasyon, tulad ng mga abiso sa push ng isang application ng mobile tungkol sa mga pag-update o nagbibigay ng kaalamang komunikasyon na nauugnay sa mga pagpapaandar, produkto o kinontratang serbisyo, kabilang ang mga update sa seguridad, kung kinakailangan o makatwiran para sa kanilang pagpapatupad.

 • Upang maibigay sa iyo ang balita, mga espesyal na alok at pangkalahatang impormasyon tungkol sa iba pang mga kalakal, serbisyo at kaganapan na inaalok namin na katulad sa mga binili mo o naitanong mo maliban kung pinili mo na hindi makatanggap ng nasabing impormasyon.

 • Upang pamahalaan ang Iyong mga kahilingan: Upang dumalo at pamahalaan ang Iyong mga kahilingan sa Amin.

 • Para sa mga paglilipat sa negosyo: Maaari naming magamit ang Iyong impormasyon upang suriin o magsagawa ng isang pagsama-sama, divestiture, muling pagbubuo, muling pagsasaayos, paglusaw, o iba pang pagbebenta o paglilipat ng ilan o lahat ng aming Mga assets, maging bilang isang alalahanin o bilang bahagi ng pagkalugi, likidasyon, o katulad na pagpapatuloy, kung saan ang Personal na Data na hawak namin, tungkol sa aming mga gumagamit ng Serbisyo ay kabilang sa mga inilipat na assets.

 • Para sa iba pang mga layunin: Maaari naming magamit ang Iyong impormasyon para sa iba pang mga layunin, tulad ng pagtatasa ng data, pagkilala sa mga uso sa paggamit, pagtukoy ng pagiging epektibo ng aming mga pang-promosyong kampanya at upang suriin at pagbutihin ang aming Serbisyo, mga produkto, serbisyo, marketing at iyong karanasan.

Maaari naming ibahagi ang Iyong personal na impormasyon sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Sa Mga Nagbibigay ng Serbisyo: Maaari naming ibahagi ang Iyong personal na impormasyon sa Mga Provider ng Serbisyo upang subaybayan at pag-aralan ang paggamit ng aming Serbisyo, upang makipag-ugnay sa Iyo.
 • Para sa paglipat ng negosyo: Maaari naming ibahagi o ilipat ang Iyong personal na impormasyon na may kaugnayan sa, o sa panahon ng negosasyon ng, anumang pagsasama, pagbebenta ng mga assets ng Kumpanya, financing, o pagkuha ng lahat o isang bahagi ng Aming negosyo sa ibang kumpanya.
 • Sa Mga Kaakibat: Maaari naming ibahagi ang Iyong impormasyon sa Aming mga kaakibat, kung saan hihilingin namin sa mga kaakibat na igalang ang Patakaran sa Privacy na ito. Kasama sa mga kaakibat Ang aming magulang na kumpanya at anumang iba pang mga subsidiary, magkasamang kasosyo sa pakikipagsapalaran o iba pang mga kumpanya na Kinokontrol namin o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa Amin.
 • Sa mga kasosyo sa negosyo: Maaari naming ibahagi ang Iyong impormasyon sa Aming mga kasosyo sa negosyo upang mag-alok sa Iyo ng ilang mga produkto, serbisyo o promosyon.
 • Sa ibang mga gumagamit: kapag nagbahagi ka ng personal na impormasyon o kung hindi man nakikipag-ugnayan sa mga pampublikong lugar sa iba pang mga gumagamit, ang nasabing impormasyon ay maaaring matingnan ng lahat ng mga gumagamit at maaaring ipamahagi sa publiko sa labas. Kung nakikipag-ugnay ka sa ibang mga gumagamit o nagrehistro sa pamamagitan ng isang Third-Party na Serbisyo sa Social Media, ang iyong mga contact sa Serbisyong Social Media ng Third-Party ay maaaring makita ang Iyong pangalan, profile, larawan at paglalarawan ng Iyong aktibidad. Katulad nito, ang iba pang mga gumagamit ay makakatingin sa mga paglalarawan ng Iyong aktibidad, makipag-usap sa Iyo at tingnan ang Iyong profile.
 • Sa iyong pahintulot: Maaari naming isiwalat ang Iyong personal na impormasyon para sa anumang ibang layunin sa iyong pahintulot.

Pagpapanatili ng Iyong Personal na Data

Mananatili lamang ng Kumpanya ang Iyong Personal na Data hangga't kinakailangan para sa mga layuning nakalagay sa Patakaran sa Privacy na ito. Mananatili at gagamitin namin ang Iyong Personal na Data sa saklaw na kinakailangan upang sumunod sa aming mga ligal na obligasyon (halimbawa, kung kinakailangan naming panatilihin ang iyong data upang sumunod sa mga naaangkop na batas), lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan, at ipatupad ang aming mga ligal na kasunduan at patakaran.

Panatilihin din ng Kumpanya ang Data ng Paggamit para sa panloob na mga layunin sa pagtatasa. Ang Data ng Paggamit ay karaniwang pinapanatili para sa isang mas maikling panahon, maliban kung ginagamit ang data na ito upang palakasin ang seguridad o upang mapabuti ang pagpapaandar ng Aming Serbisyo, o Kami ay ligal na obligado na panatilihin ang data na ito para sa mas mahabang panahon.

Paglipat ng Iyong Personal na Data

Ang iyong impormasyon, kabilang ang Personal na Data, ay naproseso sa mga tanggapan ng pagpapatakbo ng Kumpanya at sa anumang iba pang mga lugar kung saan matatagpuan ang mga partido na kasangkot sa pagproseso. Nangangahulugan ito na ang impormasyong ito ay maaaring ilipat sa - at mapanatili sa - mga computer na matatagpuan sa labas ng Iyong estado, lalawigan, bansa o iba pang hurisdiksyon ng gobyerno kung saan ang mga batas sa proteksyon ng data ay maaaring naiiba kaysa sa Iyong nasasakupan.

Ang iyong pahintulot sa Patakaran sa Privacy na ito na sinusundan ng Iyong pagsusumite ng naturang impormasyon ay kumakatawan sa Iyong kasunduan sa paglipat na iyon.

Gagawin ng Kumpanya ang lahat ng mga hakbang na makatuwirang kinakailangan upang matiyak na ang Iyong data ay ligtas na ginagamot at alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito at walang paglilipat ng Iyong Personal na Data na magaganap sa isang samahan o isang bansa maliban kung may sapat na mga kontrol sa lugar kasama ang seguridad ng Ang iyong data at iba pang personal na impormasyon.

Pagbubunyag ng Iyong Personal na Data

Transaksyon sa negosyo

Kung ang Kumpanya ay kasangkot sa isang pagsama-sama, pagkuha o pagbebenta ng pag-aari, maaaring mailipat ang Iyong Personal na Data. Magbibigay kami ng abiso bago ilipat ang Iyong Personal na Data at mapailalim sa ibang Patakaran sa Privacy.

Pagpapatupad ng batas

Sa ilalim ng ilang mga pangyayari, maaaring hingin ang Kumpanya na ibunyag ang Iyong Personal na Data kung kinakailangan na gawin ito ayon sa batas o bilang tugon sa mga wastong kahilingan ng mga pampublikong awtoridad (hal. Isang korte o ahensya ng gobyerno).

Iba pang mga kinakailangan sa batas

Maaaring ibunyag ng Kumpanya ang Iyong Personal na Data sa paniniwala ng mabuting pananampalataya na ang naturang pagkilos ay kinakailangan upang:

 • Sumunod sa isang ligal na obligasyon
 • Protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan o pag-aari ng Kumpanya
 • Pigilan o siyasatin ang mga posibleng pagkakamali na nauugnay sa Serbisyo
 • Protektahan ang personal na kaligtasan ng Mga Gumagamit ng Serbisyo o sa publiko
 • Protektahan laban sa ligal na pananagutan

Seguridad ng Iyong Personal na Data

Ang seguridad ng Iyong Personal na Data ay mahalaga sa Amin, ngunit tandaan na walang paraan ng paghahatid sa Internet, o pamamaraan ng elektronikong pag-iimbak na 100% ligtas. Habang nagsusumikap kaming gumamit ng mga katanggap-tanggap na paraan ng pangangalaga upang protektahan ang Iyong Personal na Data, Hindi namin masisiguro ang ganap na seguridad nito.

Detalyadong Impormasyon sa Pagproseso ng Iyong Personal na Data

Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ay may access sa Iyong Personal na Data lamang upang maisagawa ang kanilang mga gawain sa ngalan namin at obligadong huwag isiwalat o gamitin ito para sa anumang ibang layunin.

Analytics

Maaari kaming gumamit ng mga nagbibigay ng Serbisyo ng third-party upang subaybayan at pag-aralan ang paggamit ng aming Serbisyo.

 • Google Analytics

  Ang Google Analytics ay isang serbisyo sa web analytics na inaalok ng Google na sumusubaybay at nag-uulat ng trapiko sa website. Gumagamit ang Google ng nakolektang data upang subaybayan at subaybayan ang paggamit ng aming Serbisyo. Ang data na ito ay ibinabahagi sa iba pang mga serbisyo ng Google. Maaaring gamitin ng Google ang nakolektang data upang i-konteksto at isapersonal ang mga ad ng sarili nitong network ng advertising.

  Maaari kang mag-opt-out sa ilang mga tampok sa Google Analytics sa pamamagitan ng mga setting ng iyong mobile device, tulad ng mga setting ng advertising ng iyong aparato o sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling ibinigay ng Google sa kanilang Patakaran sa Privacy: https://policies.google.com/privacy

  Para sa karagdagang impormasyon sa mga kasanayan sa privacy ng Google, mangyaring bisitahin ang web page ng Privacy at Mga Tuntunin ng Google: https://policies.google.com/privacy

Ang Iyong Mga Karapatan sa Privacy sa California (Ang Shine the Light na batas ng California)

Sa ilalim ng California Civil Code Seksyon 1798 (California Shine the Light law), ang mga residente ng California na may isang matatag na ugnayan sa negosyo sa amin ay maaaring humiling ng impormasyon isang beses sa isang taon tungkol sa pagbabahagi ng kanilang Personal na Data sa mga third party para sa direktang layunin ng marketing ng mga third party.

Kung nais mong humiling ng karagdagang impormasyon sa ilalim ng batas ng California Shine the Light, at kung Ikaw ay residente ng California, Maaari kang makipag-ugnay sa Amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnay na ibinigay sa ibaba.

Mga Karapatan sa Privacy ng California para sa Mga Minor na Gumagamit (Seksyon 22581 ng Code ng Negosyo at Mga Propesyon ng California)

Pinapayagan ng seksyon ng Code ng Business and Propesyon ng California na 22581 ang mga residente ng California na wala pang 18 taong gulang na rehistradong gumagamit ng mga online site, serbisyo o aplikasyon na humiling at kumuha ng pagtanggal ng nilalaman o impormasyon na kanilang nai-post sa publiko.

Upang humiling ng pagtanggal ng naturang data, at kung Ikaw ay residente ng California, Maaari kang makipag-ugnay sa Amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnay na ibinigay sa ibaba, at isama ang email address na nauugnay sa Iyong account.

Magkaroon ng kamalayan na ang Iyong kahilingan ay hindi ginagarantiyahan ang kumpleto o komprehensibong pag-aalis ng nilalaman o impormasyon na nai-post sa online at na ang batas ay hindi maaaring pahintulutan o mangailangan ng pagtanggal sa ilang mga pangyayari.

Mga Link sa Iba Pang Mga Website

Maaaring maglaman ang aming Serbisyo ng mga link sa iba pang mga website na hindi namin pinapatakbo. Kung nag-click ka sa isang third party na link, Ididirekta ka sa site ng third party. Masidhi naming pinapayuhan ka na suriin ang Patakaran sa Privacy ng bawat site na Bibisitahin mo.

Wala kaming kontrol at walang responsibilidad para sa nilalaman, mga patakaran sa privacy o kasanayan ng anumang mga site o serbisyo ng third party.

Mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito

Maaari naming mai-update ang aming Patakaran sa Privacy paminsan-minsan. Aabisuhan ka namin ng anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-post ng bagong Patakaran sa Privacy sa pahinang ito.

Ipaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng email at / o isang kilalang paunawa sa Aming Serbisyo, bago maging mabisa ang pagbabago at mai-update ang “Huling na-update“ na petsa sa tuktok ng Patakaran sa Privacy na ito.

Pinayuhan kang repasuhin ang Patakaran sa Privacy na ito paminsan-minsan para sa anumang mga pagbabago. Ang mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito ay epektibo kapag nai-post ang mga ito sa pahinang ito.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito, Maaari kang makipag-ugnay sa amin: