Currency.Wiki

Mga Tuntunin at Kundisyon

Huling na-update: Nobyembre 27, 2020

Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tuntunin at kundisyon na ito bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Interpretasyon at Depinisyon

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan kahit na sila ay lilitaw sa isahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para sa mga layunin ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito:

 • Ang ibig sabihin ng application ay ang software program na ibinigay ng Kumpanya na na-download Mo sa anumang electronic device, na pinangalanang Currency Converter App ng Currency.Wiki

 • Ang Application Store ay nangangahulugan ng digital distribution service na pinatatakbo at binuo ng Apple Inc. (Apple App Store) o Google Inc. (Google Play Store) kung saan na-download ang Application.

 • Ang ibig sabihin ng kaakibat ay isang entity na kumokontrol, kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang 'kontrol' ay nangangahulugang pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga share, interes sa equity o iba pang mga mahalagang papel na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga direktor o iba pang awtoridad sa pamamahala .

 • Ang bansa ay tumutukoy sa: California, United States

 • Ang kumpanya (tinukoy bilang 'ang Kumpanya', 'Kami', 'Kami' o 'Amin' sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa Currency.Wiki, 122 15th st, #431 Del Mar, CA 92014.

 • Ang ibig sabihin ng device ay anumang device na maaaring ma-access ang Serbisyo gaya ng computer, cellphone o digital tablet.

 • Ang serbisyo ay tumutukoy sa Aplikasyon.

 • Ang Mga Tuntunin at Kundisyon (tinukoy din bilang 'Mga Tuntunin') ay nangangahulugang ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito na bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan Mo at ng Kumpanya tungkol sa paggamit ng Serbisyo.

 • Ang ibig sabihin ng Third-party Social Media Service ay anumang mga serbisyo o nilalaman (kabilang ang data, impormasyon, produkto o serbisyo) na ibinigay ng isang third-party na maaaring ipakita, isama o gawing available ng Serbisyo.

 • Ang ibig mong sabihin ay ang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang legal na entity sa ngalan kung saan ina-access o ginagamit ng naturang indibidwal ang Serbisyo, kung naaangkop.

Pagkilala

Ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon na namamahala sa paggamit ng Serbisyong ito at ang kasunduan na nagpapatakbo sa pagitan Mo at ng Kumpanya. Itinatakda ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang mga karapatan at obligasyon ng lahat ng mga user tungkol sa paggamit ng Serbisyo.

Ang iyong pag-access at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa lahat ng bisita, user at iba pang nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka na sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, maaaring hindi Mo ma-access ang Serbisyo.

Kinakatawan mo na ikaw ay higit sa edad na 18. Hindi pinapayagan ng Kumpanya ang mga wala pang 18 taong gulang na gamitin ang Serbisyo.

Ang iyong pag-access at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon din sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Patakaran sa Privacy ng Kumpanya. Inilalarawan ng aming Patakaran sa Pagkapribado ang Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong personal na impormasyon kapag ginamit Mo ang Aplikasyon o ang Website at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano Ka pinoprotektahan ng batas. Mangyaring basahin nang mabuti ang Aming Patakaran sa Pagkapribado bago gamitin ang Aming Serbisyo.

Intelektwal na Ari-arian

Ang Serbisyo at ang orihinal na nilalaman nito (hindi kasama ang Nilalaman na ibinigay Mo o ng iba pang mga user), ang mga feature at functionality ay at mananatiling eksklusibong pag-aari ng Kumpanya at ng mga tagapaglisensya nito.

Ang Serbisyo ay protektado ng copyright, trademark, at iba pang mga batas ng parehong Bansa at mga banyagang bansa.

Ang aming mga trademark at trade dress ay hindi maaaring gamitin kaugnay ng anumang produkto o serbisyo nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kumpanya.

Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na web site o serbisyo na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng Kumpanya.

Ang Kumpanya ay walang kontrol sa, at walang pananagutan para sa, nilalaman, mga patakaran sa privacy, o mga kasanayan ng anumang third party na mga web site o serbisyo. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa na ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot, direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot o pinaghihinalaang dulot ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, mga kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo.

Lubos naming ipinapayo sa Iyo na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga third-party na web site o serbisyo na binibisita Mo.

Pagwawakas

Maaari naming wakasan o suspindihin kaagad ang Iyong pag-access, nang walang paunang abiso o pananagutan, sa anumang dahilan, kasama nang walang limitasyon kung nilabag Mo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Sa pagwawakas, ang Iyong karapatang gamitin ang Serbisyo ay titigil kaagad.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa kabila ng anumang mga pinsala na maaari mong makuha, ang buong pananagutan ng Kumpanya at alinman sa mga supplier nito sa ilalim ng anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito at ang Iyong eksklusibong remedyo para sa lahat ng nabanggit ay limitado sa halagang aktwal mong binayaran sa pamamagitan ng Serbisyo o 100 USD kung wala ka pang binili sa pamamagitan ng Serbisyo.

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang pagkakataon ang Kompanya o ang mga supplier nito ay mananagot para sa anumang espesyal, nagkataon, hindi direkta, o kinahinatnang pinsala anuman (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga pinsala para sa pagkawala ng kita, pagkawala ng data o iba pang impormasyon, para sa pagkagambala sa negosyo, para sa personal na pinsala, pagkawala ng privacy na nagmumula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa paggamit ng o kawalan ng kakayahan na gamitin ang Serbisyo, software ng third-party at/o hardware ng third-party na ginamit sa Serbisyo, o kung hindi man may kaugnayan sa anumang probisyon ng Mga Tuntunin na ito), kahit na ang Kumpanya o sinumang supplier ay pinayuhan tungkol sa posibilidad ng naturang mga pinsala at kahit na ang remedyo ay nabigo sa mahalagang layunin nito.

Hindi pinapayagan ng ilang estado ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty o limitasyon ng pananagutan para sa mga incidental o consequential damages, na nangangahulugan na maaaring hindi mailapat ang ilan sa mga limitasyon sa itaas. Sa mga estadong ito, ang pananagutan ng bawat partido ay magiging limitado sa pinakamalaking lawak na pinahihintulutan ng batas.

'AS IS' at 'AS AVAILABLE' Disclaimer

Ang Serbisyo ay ibinibigay sa Iyo 'AS IS' at 'AS AVAILABLE' at kasama ang lahat ng mga pagkakamali at mga depekto nang walang anumang uri ng warranty. Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, ang Kumpanya, sa sarili nitong ngalan at sa ngalan ng mga Affiliate nito at sa kani-kanilang mga tagapaglisensya at tagapagbigay ng serbisyo, ay hayagang itinatanggi ang lahat ng mga warranty, ipinahayag man, ipinahiwatig, ayon sa batas o iba pa, na may paggalang sa Serbisyo, kabilang ang lahat ng ipinahiwatig na warranty ng pagiging mapagkalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, titulo at hindi paglabag, at mga warranty na maaaring lumabas sa kurso ng pakikitungo, kurso ng pagganap, paggamit o kasanayan sa kalakalan. Nang walang limitasyon sa nabanggit, ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng warranty o pagsasagawa, at hindi gumagawa ng anumang representasyon ng anumang uri na ang Serbisyo ay makakatugon sa Iyong mga kinakailangan, makamit ang anumang nilalayong resulta, magiging tugma o gumagana sa anumang iba pang software, application, system o serbisyo, gumagana. nang walang pagkaantala, matugunan ang anumang mga pamantayan sa pagganap o pagiging maaasahan o maging walang error o na anumang mga error o depekto ay maaari o maitama.

Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ang Kumpanya o alinman sa provider ng kumpanya ay hindi gumagawa ng anumang representasyon o warranty ng anumang uri, hayag o ipinahiwatig: (i) tungkol sa pagpapatakbo o pagkakaroon ng Serbisyo, o ang impormasyon, nilalaman, at mga materyales o produkto kasama doon; (ii) na ang Serbisyo ay hindi maaantala o walang error; (iii) tungkol sa katumpakan, pagiging maaasahan, o pera ng anumang impormasyon o nilalaman na ibinigay sa pamamagitan ng Serbisyo; o (iv) na ang Serbisyo, ang mga server nito, ang nilalaman, o mga e-mail na ipinadala mula sa o sa ngalan ng Kumpanya ay walang mga virus, script, trojan horse, worm, malware, timebomb o iba pang nakakapinsalang bahagi.

Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod ng ilang partikular na uri ng mga warranty o limitasyon sa mga naaangkop na karapatan ayon sa batas ng isang consumer, kaya maaaring hindi nalalapat sa Iyo ang ilan o lahat ng mga pagbubukod at limitasyon sa itaas. Ngunit sa ganoong kaso ang mga pagbubukod at limitasyon na itinakda sa seksyong ito ay dapat ilapat sa pinakamalaking lawak na maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas.

Namamahalang batas

Ang mga batas ng Bansa, hindi kasama ang mga salungatan nito sa mga tuntunin ng batas, ay mamamahala sa Mga Tuntunin na ito at sa Iyong paggamit ng Serbisyo. Ang iyong paggamit ng Application ay maaari ding sumailalim sa iba pang lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas.

Resolusyon sa Mga Di-pagkakasundo

Kung mayroon kang anumang alalahanin o hindi pagkakaunawaan tungkol sa Serbisyo, sumasang-ayon ka na subukan munang lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang impormal sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Kumpanya.

Para sa mga User ng European Union (EU).

Kung ikaw ay isang consumer ng European Union, makikinabang ka sa anumang mandatoryong probisyon ng batas ng bansa kung saan ka naninirahan.

Legal na Pagsunod ng Estados Unidos

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) Hindi ka matatagpuan sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng Estados Unidos, o itinalaga ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang bansang 'sumusuporta sa terorista', at (ii) Hindi ka nakalista sa anumang listahan ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido ng gobyerno ng Estados Unidos.

Severability at Waiver

Pagkahihiwalay

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay pinaniniwalaang hindi maipapatupad o hindi wasto, ang naturang probisyon ay babaguhin at bibigyang-kahulugan upang maisakatuparan ang mga layunin ng naturang probisyon sa pinakamaraming lawak na posible sa ilalim ng naaangkop na batas at ang natitirang mga probisyon ay magpapatuloy sa buong puwersa at bisa.

Waiver

Maliban kung itinatadhana dito, ang kabiguan na gamitin ang isang karapatan o ang pag-atas ng pagganap ng isang obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay hindi makakaapekto sa kakayahan ng isang partido na gamitin ang ganoong karapatan o nangangailangan ng ganoong pagganap sa anumang oras pagkatapos noon o ang pagwawaksi ng isang paglabag ay hindi magiging isang waiver ng anumang kasunod na paglabag.

Pagsasalin Interpretasyon

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay maaaring naisalin kung ginawa Namin ang mga ito na available sa Iyo sa aming Serbisyo. Sumasang-ayon ka na ang orihinal na teksto sa Ingles ay mananaig sa kaso ng isang hindi pagkakaunawaan.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na Ito

Inilalaan namin ang karapatan, sa Aming sariling paghuhusga, na baguhin o palitan ang Mga Tuntuning ito anumang oras. Kung materyal ang isang rebisyon Gagawa kami ng mga makatwirang pagsisikap na magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na paunawa bago ang anumang bagong tuntunin na magkakabisa. Ang bumubuo ng isang materyal na pagbabago ay matutukoy sa Aming sariling pagpapasya.

Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit sa Aming Serbisyo pagkatapos na maging epektibo ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon ka na sumailalim sa mga binagong tuntunin. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, sa kabuuan o sa bahagi, mangyaring ihinto ang paggamit sa website at sa Serbisyo.

Disclaimer

Ang mga exchange rate ng Currency.wiki ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Paki-verify/kumpirmahin ang mga rate ng pera sa iyong forex broker o institusyong pampinansyal bago gumawa ng mga internasyonal na paglilipat ng pera at mga transaksyon.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin:

Patakaran sa Privacy

Huling na-update: Nobyembre 27, 2020

Ang Patakaran sa Privacy na ito ay naglalarawan sa Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong impormasyon kapag ginamit Mo ang Serbisyo at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano ka pinoprotektahan ng batas.

Ginagamit namin ang Iyong Personal na data upang ibigay at pahusayin ang Serbisyo. Sa paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pangongolekta at paggamit ng impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito.

Interpretasyon at Depinisyon

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan kahit na sila ay lilitaw sa isahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para sa mga layunin ng Patakaran sa Privacy na ito:

 • Ang ibig sabihin ng account ay isang natatanging account na ginawa para sa Iyo upang ma-access ang aming Serbisyo o mga bahagi ng aming Serbisyo.

 • Ang ibig sabihin ng kaakibat ay isang entity na kumokontrol, kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang 'kontrol' ay nangangahulugang pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga share, interes sa equity o iba pang mga mahalagang papel na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga direktor o iba pang awtoridad sa pamamahala .

 • Ang ibig sabihin ng application ay ang software program na ibinigay ng Kumpanya na na-download Mo sa anumang electronic device, na pinangalanang Currency Converter App ng Currency.Wiki

 • Ang kumpanya (tinukoy bilang alinman sa 'ang Kumpanya', 'Kami', 'Kami' o 'Amin' sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa Currency.Wiki, 122 15th St #431 Del Mar, CA 92014.

 • Ang bansa ay tumutukoy sa: California, United States

 • Ang ibig sabihin ng device ay anumang device na maaaring ma-access ang Serbisyo gaya ng computer, cellphone o digital tablet.

 • Ang Personal na Data ay anumang impormasyon na nauugnay sa isang kinilala o makikilalang indibidwal.

 • Ang serbisyo ay tumutukoy sa Aplikasyon.

 • Ang Service Provider ay nangangahulugang sinumang natural o legal na tao na nagpoproseso ng data sa ngalan ng Kumpanya. Ito ay tumutukoy sa mga third-party na kumpanya o mga indibidwal na nagtatrabaho sa Kumpanya upang pangasiwaan ang Serbisyo, ibigay ang Serbisyo sa ngalan ng Kumpanya, upang magsagawa ng mga serbisyong nauugnay sa Serbisyo o tulungan ang Kumpanya sa pagsusuri kung paano ginagamit ang Serbisyo.

 • Ang Third-party na Social Media Service ay tumutukoy sa anumang website o anumang social network website kung saan maaaring mag-log in o gumawa ng account ang isang User para magamit ang Serbisyo.

 • Ang Data ng Paggamit ay tumutukoy sa data na awtomatikong nakolekta, maaaring nabuo sa pamamagitan ng paggamit ng Serbisyo o mula sa mismong imprastraktura ng Serbisyo (halimbawa, ang tagal ng pagbisita sa pahina).

 • Ang ibig mong sabihin ay ang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang legal na entity sa ngalan kung saan ina-access o ginagamit ng naturang indibidwal ang Serbisyo, kung naaangkop.

Pagkolekta at Paggamit ng Iyong Personal na Data

Mga Uri ng Data na Nakolekta

Personal na Data

Habang ginagamit ang Aming Serbisyo, maaari Kaming hilingin sa Iyo na bigyan Kami ng ilang personal na nakakapagpakilalang impormasyon na maaaring magamit upang makipag-ugnayan o makilala Ka. Maaaring kabilang sa impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan, ngunit hindi limitado sa:

 • Email address

 • Data ng Paggamit

Data ng Paggamit

Ang Data ng Paggamit ay awtomatikong kinokolekta kapag ginagamit ang Serbisyo.

Ang Data ng Paggamit ay maaaring magsama ng impormasyon tulad ng Internet Protocol address ng Iyong Device (hal. IP address), uri ng browser, bersyon ng browser, ang mga pahina ng aming Serbisyo na binibisita Mo, ang oras at petsa ng Iyong pagbisita, ang oras na ginugol sa mga pahinang iyon, natatanging device mga identifier at iba pang diagnostic data.

Kapag na-access Mo ang Serbisyo sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng isang mobile device, maaari kaming awtomatikong mangolekta ng ilang impormasyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang uri ng mobile device na iyong ginagamit, ang iyong mobile device unique ID, ang IP address ng iyong mobile device, ang iyong mobile. operating system, ang uri ng mobile Internet browser na iyong ginagamit, mga natatanging identifier ng device at iba pang diagnostic data.

Maaari din kaming mangolekta ng impormasyon na ipinapadala ng Iyong browser sa tuwing bibisitahin Mo ang aming Serbisyo o kapag na-access Mo ang Serbisyo sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng isang mobile device.

Paggamit ng Iyong Personal na Data

Maaaring gumamit ang Kumpanya ng Personal na Data para sa mga sumusunod na layunin:

 • Upang ibigay at mapanatili ang aming Serbisyo, kabilang ang pagsubaybay sa paggamit ng aming Serbisyo.

 • Upang pamahalaan ang Iyong Account: upang pamahalaan ang Iyong pagpaparehistro bilang isang gumagamit ng Serbisyo. Ang Personal na Data na Ibinibigay Mo ay maaaring magbigay sa Iyo ng access sa iba't ibang mga functionality ng Serbisyo na available sa Iyo bilang isang rehistradong user.

 • Para sa pagganap ng isang kontrata: ang pagbuo, pagsunod at pagsasagawa ng kontrata sa pagbili para sa mga produkto, item o serbisyong binili Mo o ng anumang iba pang kontrata sa Amin sa pamamagitan ng Serbisyo.

 • Upang Makipag-ugnayan sa Iyo: Upang Makipag-ugnayan sa Iyo sa pamamagitan ng email, mga tawag sa telepono, SMS, o iba pang katumbas na anyo ng elektronikong komunikasyon, gaya ng mga push notification ng mobile application tungkol sa mga update o impormasyong komunikasyon na nauugnay sa mga functionality, produkto o kinontratang serbisyo, kabilang ang mga update sa seguridad, kapag kinakailangan o makatwiran para sa kanilang pagpapatupad.

 • Upang bigyan ka ng mga balita, mga espesyal na alok at pangkalahatang impormasyon tungkol sa iba pang mga produkto, serbisyo at kaganapan na inaalok namin na katulad ng mga nabili mo o inusisa mo na maliban kung pinili mong huwag tumanggap ng naturang impormasyon.

 • Upang pamahalaan ang Iyong mga kahilingan: Upang dumalo at pamahalaan ang Iyong mga kahilingan sa Amin.

 • Para sa mga paglilipat ng negosyo: Maaari naming gamitin ang Iyong impormasyon upang suriin o magsagawa ng merger, divestiture, restructuring, reorganization, dissolution, o iba pang pagbebenta o paglilipat ng ilan o lahat ng Aming mga asset, kung bilang isang going concern o bilang bahagi ng bangkarota, liquidation, o katulad na pagpapatuloy, kung saan ang Personal na Data na hawak namin tungkol sa aming mga user ng Serbisyo ay kabilang sa mga asset na inilipat.

 • Para sa iba pang mga layunin: Maaari naming gamitin ang Iyong impormasyon para sa iba pang mga layunin, tulad ng pagsusuri ng data, pagtukoy sa mga uso sa paggamit, pagtukoy sa bisa ng aming mga kampanyang pang-promosyon at upang suriin at pagbutihin ang aming Serbisyo, mga produkto, serbisyo, marketing at iyong karanasan.

Maaari naming ibahagi ang Iyong personal na impormasyon sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Sa Mga Service Provider: Maaari naming ibahagi ang Iyong personal na impormasyon sa Mga Service Provider upang subaybayan at suriin ang paggamit ng aming Serbisyo, para makipag-ugnayan sa Iyo.
 • Para sa mga paglilipat ng negosyo: Maaari naming ibahagi o ilipat ang Iyong personal na impormasyon kaugnay ng, o sa panahon ng negosasyon ng, anumang pagsasama, pagbebenta ng mga ari-arian ng Kumpanya, pagpopondo, o pagkuha ng lahat o bahagi ng Aming negosyo sa ibang kumpanya.
 • Sa Mga Kaakibat: Maaari naming ibahagi ang Iyong impormasyon sa Aming mga kaanib, kung saan hihilingin namin sa mga kaanib na iyon na igalang ang Patakaran sa Privacy na ito. Kasama sa mga kaakibat ang Aming pangunahing kumpanya at anumang iba pang mga subsidiary, kasosyo sa joint venture o iba pang kumpanya na Aming kinokontrol o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa Amin.
 • Sa mga kasosyo sa negosyo: Maaari naming ibahagi ang Iyong impormasyon sa Aming mga kasosyo sa negosyo upang mag-alok sa Iyo ng ilang partikular na produkto, serbisyo o promosyon.
 • Sa ibang mga user: kapag nagbahagi Ka ng personal na impormasyon o kung hindi man ay nakipag-ugnayan sa mga pampublikong lugar sa ibang mga user, ang naturang impormasyon ay maaaring tingnan ng lahat ng mga user at maaaring ipamahagi sa publiko sa labas. Kung ikaw ay nakipag-ugnayan sa ibang mga user o nagparehistro sa pamamagitan ng isang Third-Party Social Media Service, ang iyong mga contact sa Third-Party Social Media Service ay maaaring makita ang Iyong pangalan, profile, mga larawan at paglalarawan ng Iyong aktibidad. Katulad nito, magagawa ng ibang mga user na tingnan ang mga paglalarawan ng Iyong aktibidad, makipag-ugnayan sa Iyo at tingnan ang Iyong profile.
 • Sa Iyong pahintulot: Maaari naming ibunyag ang Iyong personal na impormasyon para sa anumang iba pang layunin nang may pahintulot Mo.

Pagpapanatili ng Iyong Personal na Data

Pananatilihin lamang ng Kumpanya ang Iyong Personal na Data hangga't kinakailangan para sa mga layuning itinakda sa Patakaran sa Privacy na ito. Pananatilihin at gagamitin namin ang Iyong Personal na Data sa lawak na kinakailangan upang sumunod sa aming mga legal na obligasyon (halimbawa, kung kinakailangan naming panatilihin ang iyong data upang sumunod sa mga naaangkop na batas), lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan, at ipatupad ang aming mga legal na kasunduan at patakaran.

Pananatilihin din ng Kumpanya ang Data ng Paggamit para sa mga layunin ng panloob na pagsusuri. Ang Data ng Paggamit ay karaniwang pinapanatili para sa isang mas maikling panahon, maliban kung ang data na ito ay ginagamit upang palakasin ang seguridad o upang pahusayin ang paggana ng Aming Serbisyo, o Kami ay legal na obligado na panatilihin ang data na ito para sa mas mahabang panahon.

Paglipat ng Iyong Personal na Data

Ang iyong impormasyon, kabilang ang Personal na Data, ay pinoproseso sa mga operating office ng Kumpanya at sa anumang iba pang mga lugar kung saan matatagpuan ang mga partidong kasangkot sa pagproseso. Nangangahulugan ito na ang impormasyong ito ay maaaring ilipat sa — at mapanatili sa — mga computer na matatagpuan sa labas ng Iyong estado, lalawigan, bansa o iba pang hurisdiksyon ng pamahalaan kung saan maaaring magkaiba ang mga batas sa proteksyon ng data kaysa sa mga nasa Iyong hurisdiksyon.

Ang iyong pahintulot sa Patakaran sa Privacy na ito na sinusundan ng Iyong pagsusumite ng naturang impormasyon ay kumakatawan sa Iyong kasunduan sa paglipat na iyon.

Gagawin ng Kumpanya ang lahat ng makatwirang hakbang na kinakailangan upang matiyak na ang Iyong data ay ginagamot nang ligtas at alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado na ito at walang paglilipat ng Iyong Personal na Data na magaganap sa isang organisasyon o isang bansa maliban kung may sapat na mga kontrol sa lugar kabilang ang seguridad ng Ang iyong data at iba pang personal na impormasyon.

Pagbubunyag ng Iyong Personal na Data

Transaksyon sa negosyo

Kung ang Kumpanya ay kasangkot sa isang merger, acquisition o pagbebenta ng asset, ang Iyong Personal na Data ay maaaring ilipat. Magbibigay kami ng abiso bago mailipat ang Iyong Personal na Data at mapailalim sa ibang Patakaran sa Privacy.

Pagpapatupad ng batas

Sa ilalim ng ilang partikular na pagkakataon, maaaring kailanganin ng Kumpanya na ibunyag ang Iyong Personal na Data kung kinakailangan na gawin ito ng batas o bilang tugon sa mga wastong kahilingan ng mga pampublikong awtoridad (hal. isang korte o isang ahensya ng gobyerno).

Iba pang mga legal na kinakailangan

Maaaring ibunyag ng Kumpanya ang Iyong Personal na Data sa mabuting paniniwala na ang naturang aksyon ay kinakailangan upang:

 • Sumunod sa isang legal na obligasyon
 • Protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan o ari-arian ng Kumpanya
 • Pigilan o imbestigahan ang posibleng maling gawain kaugnay ng Serbisyo
 • Protektahan ang personal na kaligtasan ng Mga Gumagamit ng Serbisyo o ng publiko
 • Protektahan laban sa legal na pananagutan

Seguridad ng Iyong Personal na Data

Ang seguridad ng Iyong Personal na Data ay mahalaga sa Amin, ngunit tandaan na walang paraan ng paghahatid sa Internet, o paraan ng electronic storage na 100% secure. Habang nagsusumikap Kami na gumamit ng mga paraan na tinatanggap sa komersyo upang protektahan ang Iyong Personal na Data, hindi namin magagarantiya ang ganap na seguridad nito.

Detalyadong Impormasyon sa Pagproseso ng Iyong Personal na Data

Ang mga Service Provider ay may access sa Iyong Personal na Data para lamang gawin ang kanilang mga gawain sa ngalan Namin at obligado silang huwag ibunyag o gamitin ito para sa anumang iba pang layunin.

Analytics

Maaari kaming gumamit ng mga third-party na Service provider para subaybayan at suriin ang paggamit ng aming Serbisyo.

 • Google Analytics

  Ang Google Analytics ay isang serbisyo sa web analytics na inaalok ng Google na sumusubaybay at nag-uulat ng trapiko sa website. Ginagamit ng Google ang data na nakolekta upang subaybayan at subaybayan ang paggamit ng aming Serbisyo. Ibinabahagi ang data na ito sa iba pang mga serbisyo ng Google. Maaaring gamitin ng Google ang nakolektang data upang i-conteksto at i-personalize ang mga ad ng sarili nitong network ng advertising.

  Maaari kang mag-opt out sa ilang partikular na feature ng Google Analytics sa pamamagitan ng mga setting ng iyong mobile device, gaya ng iyong mga setting ng advertising sa device o sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling ibinigay ng Google sa kanilang Patakaran sa Privacy: https://policies.google.com/privacy

  Para sa higit pang impormasyon sa mga kasanayan sa privacy ng Google, pakibisita ang web page ng Privacy at Mga Tuntunin ng Google: https://policies.google.com/privacy

Iyong Mga Karapatan sa Pagkapribado ng California (batas ng California's Shine the Light)

Sa ilalim ng California Civil Code Section 1798 (California's Shine the Light law), ang mga residente ng California na may itinatag na relasyon sa negosyo sa amin ay maaaring humiling ng impormasyon minsan sa isang taon tungkol sa pagbabahagi ng kanilang Personal na Data sa mga third party para sa mga layunin ng direktang marketing ng mga third party.

Kung gusto mong humiling ng higit pang impormasyon sa ilalim ng batas ng California Shine the Light, at kung ikaw ay residente ng California, maaari kang makipag-ugnayan sa Amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba.

Mga Karapatan sa Pagkapribado ng California para sa mga Menor de edad na Gumagamit (California Business and Professions Code Section 22581)

Ang seksyon 22581 ng Kodigo sa Negosyo at Propesyon ng California ay nagpapahintulot sa mga residente ng California na wala pang 18 taong gulang na mga rehistradong gumagamit ng mga online na site, serbisyo o aplikasyon na humiling at makakuha ng pag-alis ng nilalaman o impormasyong kanilang nai-post sa publiko.

Upang humiling ng pag-alis ng naturang data, at kung ikaw ay residente ng California, maaari kang makipag-ugnayan sa Amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa ibaba, at isama ang email address na nauugnay sa Iyong account.

Magkaroon ng kamalayan na ang Iyong kahilingan ay hindi ginagarantiyahan ang kumpleto o komprehensibong pag-aalis ng nilalaman o impormasyong nai-post online at na ang batas ay maaaring hindi nagpapahintulot o nangangailangan ng pag-alis sa ilang partikular na sitwasyon.

Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga website na hindi Aming pinapatakbo. Kung mag-click ka sa isang link ng third party, ididirekta ka sa site ng third party na iyon. Lubos naming ipinapayo sa Iyo na suriin ang Patakaran sa Privacy ng bawat site na binibisita Mo.

Wala kaming kontrol sa at walang pananagutan para sa nilalaman, mga patakaran sa privacy o mga kasanayan ng anumang mga site o serbisyo ng third party.

Mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito

Maaari naming i-update ang aming Patakaran sa Privacy paminsan-minsan. Aabisuhan ka namin ng anumang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-post ng bagong Patakaran sa Privacy sa pahinang ito.

Ipapaalam namin sa Iyo sa pamamagitan ng email at/o isang kilalang abiso sa Aming Serbisyo, bago maging epektibo ang pagbabago at i-update ang petsa ng 'Huling na-update' sa itaas ng Patakaran sa Privacy na ito.

Pinapayuhan kang suriin ang Patakaran sa Privacy na ito pana-panahon para sa anumang mga pagbabago. Ang mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito ay epektibo kapag nai-post ang mga ito sa pahinang ito.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin: