Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2020

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Palvelumme käyttöä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on isolla, on merkitys määritelty seuraavissa olosuhteissa. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikkö vai monikko.

Määritelmät

Näitä ehtoja sovellettaessa:

 • Sovellus tarkoittaa Yrityksen toimittamaa ohjelmistoa, jonka olet ladannut mihin tahansa elektroniseen laitteeseen, jonka nimi on Currency Converter App.

 • Sovelluskauppa tarkoittaa digitaalista jakelupalvelua, jota Apple Inc. (Apple App Store) tai Google Inc. (Google Play Store) hoitaa ja kehitt√§√§ ja johon sovellus on ladattu.

 • Tyt√§ryrityksell√§ tarkoitetaan yksikk√∂√§, joka valvoo osapuolta, on m√§√§r√§ysvallassa tai jolla on yhteinen m√§√§r√§ysvalta osapuolen kanssa, jolloin ‚Äúm√§√§r√§ysvallalla‚Äú tarkoitetaan v√§hint√§√§n 50 prosentin omistusta osakkeista, oman p√§√§oman osuuksista tai muista arvopapereista, joilla on oikeus √§√§nest√§√§ johtajien tai muun hallintoviranomaisen vaaleissa. .

 • Maa viittaa: Kalifornia, Yhdysvallat

 • Yritys (jota t√§ss√§ sopimuksessa kutsutaan joko ‚Äúyhti√∂ksi‚Äú, ‚Äúmeiksi‚Äú, ‚Äúmeiksi‚Äú tai ‚Äúmeid√§n‚Äú) viittaa valuutaan.Wiki, 122 15. katu, # 431 Del Mar, CA 92014.

 • Laite tarkoittaa mit√§ tahansa laitetta, jolla on p√§√§sy Palveluun, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia.

 • Palvelu viittaa Sovellukseen.

 • Ehdot ja ehdot (kutsutaan my√∂s nimell√§ ‚ÄĚehdot‚ÄĚ) tarkoittavat n√§it√§ ehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja yrityksen v√§lill√§ palvelun k√§yt√∂st√§.

 • Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa mit√§ tahansa kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua tai sis√§lt√∂√§ (mukaan lukien tiedot, tiedot, tuotteet tai palvelut), joita Palvelu saattaa n√§ytt√§√§, sis√§llytt√§√§ tai asettaa saataville.

 • Sinulla tarkoitetaan palvelua k√§ytt√§v√§√§ henkil√∂√§ tai yrityst√§ tai muuta oikeushenkil√∂√§, jonka puolesta kyseinen henkil√∂ k√§ytt√§√§ tai k√§ytt√§√§ palvelua.

Tunnustus

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat ehdot ja sinun ja yrityksen välinen sopimus. Nämä ehdot määrittävät kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käyttöön.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu siitä, että hyväksyt ja noudatat näitä ehtoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua tai käyttävät sitä.

Käyttämällä Palvelua tai käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Jos et hyväksy näiden käyttöehtojen osaa, et voi käyttää Palvelua.

Vakuutat olevasi yli 18-vuotias. Yritys ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu myös siitä, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytäntömme kuvaa käytäntöjämme ja menettelytapojamme henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja luovuttamisesta, kun käytät sovellusta tai verkkosivustoa, ja kertoo sinulle yksityisyyden oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen palvelumme käyttöä.

Henkinen omaisuus

Palvelu ja sen alkuperäinen sisältö (lukuun ottamatta Sinun tai muiden käyttäjien toimittamaa sisältöä), ominaisuudet ja toiminnot ovat ja jäävät Yrityksen ja sen lisenssinantajien yksinomaiseksi omaisuudeksi.

Palvelua suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut sekä maan että ulkomaiden lait.

Tavaramerkkejä ja kaupan pukua ei saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole yhtiön omistuksessa tai hallinnassa.

Yhtiöllä ei ole minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palvelujen sisältöä, tietosuojakäytäntöjä tai käytäntöjä eikä se ole vastuussa niistä. Tunnustat ja hyväksyt myös, että Yritys ei ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut tai jonka väitetään johtuvan tällaisen sisällön, tavaroiden tai palvelujen käytöstä tai vedoten niihin. tai tällaisten verkkosivustojen tai palvelujen kautta.

Suosittelemme, että luet kaikkien vierailemiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden ehdot ja tietosuojakäytännöt.

Irtisanominen

Voimme lopettaa tai keskeyttää pääsynsi välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä ehtoja.

Irtisanomisen jälkeen sinun oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Vastuun rajoitus

Huolimatta sinulle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, Yrityksen ja sen toimittajien koko vastuu näiden Ehtojen ja kaikkien edellä mainittujen oikeuksien korvausvelvollisuudesta rajoittuu Palvelun kautta tosiasiallisesti maksamaan määrään tai 100 USD jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Yritys tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa sovellettavan lain sallimissa rajoissa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, voiton menetyksestä, tietojen menetyksestä tai muuta tietoa liiketoiminnan keskeytyksestä, henkilövahingoista, yksityisyyden menettämisestä, joka johtuu Palvelun, kolmannen osapuolen ohjelmiston ja / tai Palvelun kanssa käytettävän kolmannen osapuolen laitteiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä millään tavalla tai muutoin näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen yhteydessä), vaikka yhtiölle tai jollekin toimittajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide epäonnistuu sen olennaisessa tarkoituksessa.

Jotkut osavaltiot eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista tai vastuun rajoittamista satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mikä tarkoittaa, että jotkut yllä olevista rajoituksista eivät välttämättä ole voimassa. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuuta rajoitetaan lain sallimassa laajuudessa.

Vastuuvapauslauseke “AS IS“ ja “AS AVAILABLE“

Palvelu tarjotaan Sinulle “sellaisena kuin se on“ ja “sellaisena kuin se on käytettävissä“ ja kaikilla vikoilla ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa yritys kieltää nimenomaisesti kaikki omat ja tytäryhtiöidensä sekä tytäryhtiöidensä ja niiden lisenssinantajien ja palveluntarjoajien puolesta kaikki takuut, niin nimenomaiset, epäsuorat, lakisääteiset kuin muutkin. Palvelu, mukaan lukien kaikki implisiittiset takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeuteen ja loukkaamattomuuteen sekä takuut, jotka voivat syntyä kaupankäynnin, suorituksen, käytön tai kauppatavan yhteydessä. Rajoittamatta edellä mainittua, yritys ei anna takuuta tai sitoumuksia eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että palvelu täyttää asiakkaan vaatimukset, saavuttaa halutut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palveluiden kanssa, toimii ilman häiriöitä, täytä suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai ole virheetön tai että virheet tai viat voidaan korjata.

Rajoittamatta edellä mainittua, yritys tai kukaan yrityksen tarjoaja ei esitä minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta: (i) Palvelun toiminnasta tai saatavuudesta taikka tiedoista, sisällöstä ja materiaaleista tai tuotteista sisällytetty siihen; (ii) että palvelu on keskeytymätöntä tai virheetöntä; (iii) Palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai valuutasta; tai (iv) että Palvelussa, sen palvelimissa, Sisällössä tai Yrityksen puolesta tai sen puolesta lähetetyissä sähköposteissa ei ole viruksia, komentosarjoja, troijalaisia hevosia, matoja, haittaohjelmia, aikapommeja tai muita haitallisia komponentteja.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli tietyntyyppisten takuiden tai rajoitusten sulkemista pois sovellettavista kuluttajan lakisääteisistä oikeuksista, joten jotkut tai kaikki edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Mutta tällöin tässä osassa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia on sovellettava mahdollisimman laajasti sovellettavan lain nojalla.

Sovellettava lainsäädäntö

Maan lait, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä, säätelevät näitä Ehtoja ja Palvelun käyttöäsi. Sovelluksen käyttöäsi koskevat myös muut paikalliset, osavaltioiden, kansalliset tai kansainväliset lait.

Riitojen ratkaisu

Jos sinulla on huolta tai riitaa Palvelusta, sitoudut ensin yrittämään ratkaisemaan erimielisyyden epävirallisesti ottamalla yhteyttä yritykseen.

Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, voit hyötyä kaikista sen maan lakien pakollisista säännöksistä, jossa asut.

Yhdysvaltain lakien noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et ole maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltojen hallituksen kauppasaartoa tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt “terroristia tukevaksi“ maaksi, ja (ii) et ole lueteltu missään Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.

Erotettavuus ja luopuminen

Jaettavuus

Jos jokin näiden Ehtojen määräyksistä katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, kyseinen määräys muutetaan ja tulkitaan siten, että saavutetaan tällaisen säännöksen tavoitteet mahdollisimman laajalti sovellettavan lain mukaan, ja muut määräykset pysyvät edelleen voimassa.

Luopuminen

Ellei tässä ole määrätty, oikeuksien käyttämättä jättäminen tai näiden ehtojen mukaisen velvoitteen täyttämisen vaatiminen ei vaikuta osapuolen kykyyn käyttää oikeutta tai vaatia tällaista suoritusta milloin tahansa sen jälkeen, eikä rikkomuksesta luopuminen ole luopumista myöhemmistä rikkomuksista.

Käännöstulkinta

Nämä käyttöehdot on ehkä käännetty, jos olemme asettaneet ne sinulle Palvelumme kautta. Hyväksyt, että kiistatapauksissa ensisijainen englanninkielinen teksti on ensisijainen.

Muutokset näihin ehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata näitä ehtoja milloin tahansa. Jos tarkistus on olennainen, teemme kohtuullisia ponnisteluja ilmoittaaksemme siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Mikä on olennainen muutos, määritetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla pääsyä Palveluumme tai sen käyttöä näiden muutosten voimaantulon jälkeen hyväksyt, että muutetut ehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy kokonaan tai osittain uusia ehtoja, lopeta verkkosivuston ja Palvelun käyttö.

Vastuuvapauslauseke

Currency.wiki-valuuttakurssit ovat vain tiedoksi. Tarkista / vahvista valuuttakurssit forex-välittäjältäsi tai rahoituslaitokseltasi ennen kansainvälisten rahansiirtojen ja tapahtumien suorittamista.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

Tietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2020

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa käytäntöjämme ja menettelytapojamme tietojesi keräämisestä, käytöstä ja paljastamisesta, kun käytät palvelua, ja kertoo sinulle yksityisyyden oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua.

Käytämme henkilötietojasi palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt tietojen keräämisen ja käytön tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on isolla, on merkitys määritelty seuraavissa olosuhteissa. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikkö vai monikko.

Määritelmät

Tässä tietosuojakäytännössä:

 • Tili tarkoittaa ainutkertaista tili√§, joka on luotu sinulle p√§√§sy√§ksesi Palveluumme tai sen osiin.

 • Tyt√§ryrityksell√§ tarkoitetaan yksikk√∂√§, joka valvoo osapuolta, on m√§√§r√§ysvallassa tai jolla on yhteinen m√§√§r√§ysvalta osapuolen kanssa, jolloin ‚Äúm√§√§r√§ysvallalla‚Äú tarkoitetaan v√§hint√§√§n 50 prosentin omistusta osakkeista, oman p√§√§oman osuuksista tai muista arvopapereista, joilla on oikeus √§√§nest√§√§ johtajien tai muun hallintoviranomaisen vaaleissa. .

 • Sovellus tarkoittaa Yrityksen toimittamaa ohjelmistoa, jonka olet ladannut mihin tahansa elektroniseen laitteeseen, jonka nimi on Currency Converter App.

 • Yritys (t√§ss√§ sopimuksessa kutsutaan joko ‚Äúyhti√∂ksi‚Äú, ‚Äúmeiksi‚Äú, ‚Äúmeiksi‚Äú tai ‚Äúmeid√§n‚Äú) viittaa valuutaan.Wiki, 122 15th St # 431 Del Mar, CA 92014.

 • Maa viittaa: Kalifornia, Yhdysvallat

 • Laite tarkoittaa mit√§ tahansa laitetta, jolla on p√§√§sy Palveluun, kuten tietokonetta, matkapuhelinta tai digitaalista tablettia.

 • Henkil√∂tiedot ovat mit√§ tahansa tietoja, jotka liittyv√§t tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkil√∂√∂n.

 • Palvelu viittaa Sovellukseen.

 • Palveluntarjoaja tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkil√∂√§, joka k√§sittelee tietoja Yhti√∂n puolesta. Se viittaa kolmansien osapuolten yrityksiin tai yksityishenkil√∂ihin, jotka ovat palveluksessa yrityksen palvelun helpottamiseksi, palvelun tarjoamiseksi yrityksen puolesta, palveluun liittyvien palvelujen suorittamiseksi tai yrityksen avuksi palvelun k√§yt√∂n analysoinnissa.

 • Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu viittaa mihin tahansa verkkosivustoon tai mihin tahansa sosiaalisen verkoston verkkosivustoon, jonka kautta K√§ytt√§j√§ voi kirjautua sis√§√§n tai luoda tilin k√§ytt√§√§ Palvelua.

 • K√§ytt√∂tiedot tarkoittavat tietoja, jotka on ker√§tty automaattisesti joko Palvelun k√§yt√∂n avulla tai itse Palveluinfrastruktuurista (esimerkiksi sivun vierailun kesto).

 • Sinulla tarkoitetaan palvelua k√§ytt√§v√§√§ henkil√∂√§ tai yrityst√§ tai muuta oikeushenkil√∂√§, jonka puolesta kyseinen henkil√∂ k√§ytt√§√§ tai k√§ytt√§√§ palvelua.

Henkilötietojesi kerääminen ja käyttö

Kerättyjen tietojen tyypit

Henkilökohtaiset tiedot

Palvelumme käytön aikana saatamme pyytää sinua toimittamaan meille tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, joita voidaan käyttää sinuun yhteyden ottamiseen tai tunnistamiseen. Henkilökohtaisesti tunnistettavissa oleviin tietoihin voi sisältyä muun muassa seuraavat:

 • S√§hk√∂postiosoite

 • K√§ytt√∂tiedot

Käyttötiedot

Käyttötiedot kerätään automaattisesti, kun Palvelua käytetään.

Käyttötiedot voivat sisältää tietoja, kuten laitteesi Internet-protokollan osoite (esim. IP-osoite), selaimen tyypin, selaimen version, vierailemamme Palvelumme sivut, vierailusi ajan ja päivämäärän, näille sivuille vietetyn ajan, ainutlaatuisen laitteen tunnisteet ja muut diagnostiikkatiedot.

Kun käytät Palvelua mobiililaitteella tai sen kautta, voimme kerätä tiettyjä tietoja automaattisesti, mukaan lukien muun muassa käyttämäsi mobiililaitteen tyyppi, mobiililaitteesi yksilöllinen tunnus, mobiililaitteesi IP-osoite, matkapuhelimesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi Internet-selaimen tyyppi, yksilölliset laitetunnisteet ja muut diagnostiikkatiedot.

Voimme myös kerätä tietoja, joita selaimesi lähettää, kun vierailet palvelussamme tai kun käytät palvelua mobiililaitteella tai mobiililaitteen kautta.

Henkilötietojesi käyttö

Yritys voi käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun tarjoaminen ja yll√§pit√§minen, mukaan lukien Palvelun k√§yt√∂n seuraaminen.

 • Hallinnoida tili√§si: hallinnoida rekister√∂itymist√§si palvelun k√§ytt√§j√§n√§. Antamasi henkil√∂tiedot voivat antaa sinulle p√§√§syn Palvelun eri toimintoihin, jotka ovat k√§ytett√§viss√§si rekister√∂ityneen√§ k√§ytt√§j√§n√§.

 • Sopimuksen toteuttaminen: Ostamiesi tuotteiden, tuotteiden tai palveluiden tai mink√§ tahansa muun Palvelun kautta kanssamme tehdyn sopimuksen kehitt√§minen, noudattaminen ja ostosopimuksen toteuttaminen.

 • Yhteydenotto sinuun: Voit ottaa sinuun yhteytt√§ s√§hk√∂postitse, puhelimitse, tekstiviestill√§ tai muilla vastaavilla s√§hk√∂isen viestinn√§n muodoilla, kuten mobiilisovelluksen push-ilmoitukset toiminnallisuuteen, tuotteisiin tai sopimuspalveluihin liittyvist√§ p√§ivityksist√§ tai informatiivisesta viestinn√§st√§, mukaan lukien tietoturvap√§ivitykset. tarvittaessa tai kohtuullista niiden toteuttamiseksi.

 • Tarjota sinulle uutisia, erikoistarjouksia ja yleistietoa muista tarjoamistamme tavaroista, palveluista ja tapahtumista, jotka ovat samanlaisia kuin olet jo ostanut tai tiedustellut, ellet ole p√§√§tt√§nyt olla vastaanottamatta t√§llaisia tietoja.

 • Pyynt√∂jen hallinta: Voit osallistua meille ja k√§sitell√§ meille pyynt√∂j√§si.

 • Yrityssiirrot: Voimme k√§ytt√§√§ tietojasi sulautumisen, myynnin, uudelleenj√§rjestelyjen, uudelleenj√§rjestelyjen, purkamisen tai joidenkin tai kaikkien omaisuutemme muiden myyntien tai siirtojen arvioimiseksi tai toteuttamiseksi joko jatkuvana toimintana tai osana konkurssia, selvitystilaa, tai vastaava menettely, jossa siirrett√§v√§t omaisuuser√§t kuuluvat Palvelumme k√§ytt√§jist√§ hallussa oleviin henkil√∂tietoihin.

 • Muihin tarkoituksiin: Voimme k√§ytt√§√§ tietojasi muihin tarkoituksiin, kuten tietojen analysointiin, k√§ytt√∂trendien tunnistamiseen, myynninedist√§miskampanjoidemme tehokkuuden m√§√§ritt√§miseen sek√§ palvelumme, tuotteidemme, palveluidemme, markkinointimme ja kokemuksesi arviointiin ja parantamiseen.

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:

 • Palveluntarjoajien kanssa: Voimme jakaa henkil√∂tietojasi palveluntarjoajien kanssa seuratakseen ja analysoidaksemme palvelumme k√§ytt√∂√§ ja ottaaksemme sinuun yhteytt√§.
 • Yrityssiirrot: Voimme jakaa tai siirt√§√§ henkil√∂tietojasi sulautumisen, yhti√∂n omaisuuden myynnin, rahoituksen tai koko liiketoimintamme tai sen osan hankinnan yhteydess√§ tai neuvottelujen aikana toiselle yritykselle.
 • Tyt√§ryhti√∂iden kanssa: Voimme jakaa tietojasi tyt√§ryhti√∂idemme kanssa, jolloin vaadimme kyseisi√§ tyt√§ryhti√∂it√§ noudattamaan t√§t√§ tietosuojak√§yt√§nt√∂√§. Tyt√§ryritykset sis√§lt√§v√§t emoyhti√∂mme ja muut tyt√§ryhti√∂t, yhteisyrityskumppanit tai muut yritykset, joita me hallitsemme tai jotka ovat yhteisen m√§√§r√§ysvallan kanssa kanssamme.
 • Liikekumppaneiden kanssa: Voimme jakaa tietojasi liikekumppaneidemme kanssa tarjotaksemme sinulle tiettyj√§ tuotteita, palveluja tai tarjouksia.
 • Muiden k√§ytt√§jien kanssa: Kun jaat henkil√∂kohtaisia tietojasi tai muuten olet vuorovaikutuksessa julkisilla alueilla muiden k√§ytt√§jien kanssa, kaikki k√§ytt√§j√§t voivat tarkastella t√§llaisia tietoja ja levitt√§√§ niit√§ julkisesti ulkopuolelle. Jos olet vuorovaikutuksessa muiden k√§ytt√§jien kanssa tai rekister√∂idyt kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelun kautta, kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelun yhteyshenkil√∂si voivat n√§hd√§ nimesi, profiilisi, kuvasi ja toimintasi kuvauksen. Vastaavasti muut k√§ytt√§j√§t voivat tarkastella toimintasi kuvauksia, kommunikoida kanssasi ja tarkastella profiiliasi.
 • Suostumuksellasi: Voimme luovuttaa henkil√∂tietojasi mihin tahansa muuhun tarkoitukseen suostumuksellasi.

Henkilötietojesi säilyttäminen

Yritys säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi siinä määrin kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi (esimerkiksi jos meidän on säilytettävä tietojasi sovellettavien lakien noudattamiseksi), riitojen ratkaisemiseksi ja laillisten sopimusten ja käytäntöjen noudattamiseksi.

Yhtiö säilyttää myös käyttötietoja sisäisiä analyysejä varten. Käyttötietoja säilytetään yleensä lyhyemmän ajan, paitsi kun näitä tietoja käytetään palvelun turvallisuuden parantamiseen tai palvelun toimivuuden parantamiseen, tai meillä on laillinen velvollisuus säilyttää näitä tietoja pidempään.

Henkilötietojesi siirtäminen

Tietojasi, mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot, käsitellään yhtiön toimipisteissä ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat. Tämä tarkoittaa, että nämä tiedot voidaan siirtää - ja ylläpitää - tietokoneille, jotka sijaitsevat osavaltiosi, maakuntasi, maasi tai muun valtion lainkäyttöalueen ulkopuolella, jos tietosuojalait voivat poiketa omasta alueestasi.

Suostumuksesi tähän tietosuojakäytäntöön ja sen jälkeen, kun olet toimittanut tällaiset tiedot, edustaa suostumustasi kyseiseen siirtoon.

Yritys toteuttaa kaikki kohtuullisesti tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, eikä henkilötietojasi siirretä organisaatiolle tai maalle, ellei käytössä ole riittäviä valvontatoimia, mukaan lukien tietoturva Tietosi ja muut henkilökohtaiset tietosi.

Henkilötietojesi paljastaminen

Yrityksen tilisiirrot

Jos yhtiö osallistuu sulautumiseen, yritysostoon tai omaisuuden myyntiin, henkilötietojasi voidaan siirtää. Annamme ilmoituksen ennen henkilötietojesi siirtämistä ja niihin sovelletaan erilaista tietosuojakäytäntöä.

Lainvalvonta

Tietyissä olosuhteissa yhtiötä voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietojasi, jos laki niin vaatii tai vastauksena viranomaisten (esim. Tuomioistuin tai valtion virasto) päteviin pyyntöihin.

Muut lakisääteiset vaatimukset

Yritys voi luovuttaa henkilötietojasi hyvässä uskossa, että tällainen toiminta on tarpeen:

 • Noudata lakis√§√§teist√§ velvoitetta
 • Suojaa ja puolustaa yhti√∂n oikeuksia tai omaisuutta
 • Est√§√§ tai tutkia Palveluun liittyvi√§ mahdollisia v√§√§rink√§yt√∂ksi√§
 • Suojaa Palvelun k√§ytt√§jien tai yleis√∂n henkil√∂kohtainen turvallisuus
 • Suojaa oikeudelliselta vastuulta

Henkilötietojesi turvallisuus

Henkilötietojesi turvallisuus on meille tärkeää, mutta muista, että mikään Internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirtomenetelmä tai elektroninen tallennustapa ei ole 100% turvallista. Vaikka pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttäviä keinoja henkilötietojesi suojaamiseen, emme voi taata niiden täydellistä turvallisuutta.

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä

Palveluntarjoajilla on pääsy henkilötietoihisi vain suorittaakseen tehtävänsä puolestamme, ja he eivät ole velvollisia luovuttamaan tai käyttämään niitä muihin tarkoituksiin.

Analytics

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia seuraamaan ja analysoimaan palvelumme käyttöä.

 • Google Analytics

  Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka seuraa ja raportoi verkkosivustojen liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja seuraamaan ja seuraamaan palvelumme käyttöä. Nämä tiedot jaetaan muiden Google-palveluiden kanssa. Google voi käyttää kerättyjä tietoja kontekstualisoida ja mukauttaa oman mainosverkoston mainoksia.

  Voit kieltäytyä tietyistä Google Analytics -ominaisuuksista mobiililaitteiden asetusten kautta, kuten laitteen mainosasetukset tai seuraamalla Googlen tietosuojakäytännössä annettuja ohjeita: https://policies.google.com/privacy

  Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä on Googlen tietosuoja- ja käyttöehdot -sivulla: https://policies.google.com/privacy

Kalifornian tietosuojaoikeutesi (Kalifornian Shine the Light -laki)

Kalifornian siviililain 1798 §: n (Kalifornian loistaa valoa koskeva laki) mukaan Kalifornian asukkaat, joilla on vakiintunut liikesuhde kanssamme, voivat pyytää kerran vuodessa tietoja henkilötietojensa jakamisesta kolmansien osapuolten kanssa kolmansien osapuolten suoramarkkinointitarkoituksiin.

Jos haluat pyytää lisätietoja Kalifornian paistaa valoa -lain nojalla ja jos olet Kalifornian asukas, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

Kalifornian yksityisyyden suoja alaikäisille käyttäjille (Kalifornian liike- ja ammattikoodilaki 22581)

Kalifornian yritys- ja ammattikoodin osa 22581 sallii alle 18-vuotiaat Kalifornian asukkaat, jotka ovat rekisteröityneet online-sivustojen, palvelujen tai sovellusten käyttäjät, pyytää ja saada julkisesti lähettämänsä sisällön tai tiedon poistoa.

Voit pyytää tällaisten tietojen poistamista ja jos olet Kalifornian asukas, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja ja sisällyttää tiliisi liittyvän sähköpostiosoitteen.

Huomaa, että pyyntösi ei takaa verkossa lähetetyn sisällön tai tietojen täydellistä tai kattavaa poistamista ja että laki ei välttämättä salli tai vaadi poistamista tietyissä olosuhteissa.

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joita emme hallinnoi. Jos napsautat kolmannen osapuolen linkkiä, sinut ohjataan kyseisen kolmannen osapuolen sivustolle. Suosittelemme, että tarkistat jokaisen vierailemasi sivuston tietosuojakäytännön.

Meillä ei ole valvontaa emmekä ota vastuuta minkään kolmannen osapuolen sivustojen tai palveluiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tietosuojakäytäntömme ajoittain. Ilmoitamme sinulle kaikista muutoksista lähettämällä uuden tietosuojakäytännön tälle sivulle.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse ja / tai näkyvässä ilmoituksessa Palvelumme, ennen kuin muutos tulee voimaan, ja päivitämme tämän tietosuojakäytännön yläosassa olevan “Viimeisin päivitys“ -päivän.

Suosittelemme tarkistamaan tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti muutosten varalta. Tämän tietosuojakäytännön muutokset ovat voimassa, kun ne julkaistaan tälle sivulle.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä: