Currency.Wiki

Odredbe i uslovi

Posljednje ažurirano: 27. novembra 2020

Molimo pažljivo pročitajte ove odredbe i uslove prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Interpretacija

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sljedeće definicije imat će isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih Odredbi i uslova:

 • Aplikacija znači softverski program kompanije koji ste preuzeli na bilo koji elektronski uređaj, pod nazivom Currency Converter App od strane Currency.Wiki

 • App Store označava uslugu digitalne distribucije kojom upravlja i razvija Apple Inc. (Apple App Store) ili Google Inc. (Google Play Store) u kojoj je Aplikacija preuzeta.

 • Pridruženo lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela .

 • Zemlja se odnosi na: Kaliforniju, Sjedinjene Američke Države

 • Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva ili „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naša“) odnosi se na Currency.Wiki, 122 15th st, #431 Del Mar, CA 92014.

 • Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

 • Usluga se odnosi na Aplikaciju.

 • Odredbe i uslovi (takođe nazvani „Uslovi“) znače ove Odredbe i uslove koji čine čitav ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge.

 • Usluga društvenih medija treće strane znači bilo koju uslugu ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje Usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnim.

 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Priznanje

Ovo su Odredbe i uslovi koji regulišu korišćenje ove usluge i ugovor koji funkcioniše između Vas i Kompanije. Ovim Uvjetima i odredbama utvrđena su prava i obaveze svih korisnika u pogledu korištenja Usluge.

Vaš pristup Usluzi i njeno korištenje je uslovljen Vašim prihvatanjem i usklađenošću sa ovim Uslovima i odredbama. Ovi Uslovi i odredbe primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korištenjem usluge slažete se da ćete biti vezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom ovih Odredbi i uslova, nećete moći pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Kompanija ne dozvoljava osobama mlađim od 18 godina da koriste uslugu.

Vaš pristup i korištenje Servisa također je uvjetovan Vašim prihvatanjem i usklađenošću s Politikom privatnosti Kompanije. Naša politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korištenju i otkrivanju Vaših ličnih podataka kada koristite aplikaciju ili web stranicu i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i načinu na koji Vas zakon štiti. Molimo pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti prije korištenja naše usluge.

Intelektualno vlasništvo

Usluga i njen originalni sadržaj (isključujući Sadržaj koji ste dali Vi ili drugi korisnici), karakteristike i funkcionalnost su i ostaće isključivo vlasništvo Kompanije i njenih davalaca licence.

Usluga je zaštićena autorskim pravima, žigom i drugim zakonima zemlje i stranih zemalja.

Naši zaštitni znakovi i robni izgled ne smiju se koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije.

Linkovi na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati veze do web stranica ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Kompanije.

Kompanija nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana. Nadalje potvrđujete i slažete se da Kompanija neće biti odgovorna ili odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.

Izričito vam savjetujemo da pročitate odredbe i uvjete i politiku privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Raskid

Možemo ukinuti ili suspendovati Vaš pristup odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Odredbe i uslove.

Po prestanku, Vaše pravo na korištenje Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Kompanije i bilo kojeg od njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uslova i Vaš ekskluzivni pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničeni na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Servisa.

U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, ni u kom slučaju Kompanija ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, indirektnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka dobiti, gubitak podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za ličnu ozljedu, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja Usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi sa Uslugom, ili inače u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako je Kompanija ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnosti takve štete, čak i ako pravni lijek ne ispuni svoju suštinsku svrhu.

Neke države ne dozvoljavaju isključivanje implicitnih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjenjivati. U ovim državama, odgovornost svake strane će biti ograničena u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

„KAKO JE“ i „KAKO DOSTUPNO“ Odricanje od odgovornosti

Usluga Vam se pruža „KAKA JESTE“ i „KAKO DOSTUPNO“ i sa svim greškama i nedostacima bez garancije bilo koje vrste. U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, Kompanija, u svoje ime i u ime svojih Filijala i svojih i njihovih odgovarajućih davaoca licenci i pružaoca usluga, izričito se odriče svih garancija, bilo izričitih, impliciranih, zakonskih ili drugih, u pogledu Usluga, uključujući sve podrazumijevane garancije o mogućnosti za prodaju, prikladnosti za određenu svrhu, naslovu i nekršenju, te garancije koje mogu proizaći iz poslovanja, izvođenja, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na gore navedeno, Kompanija ne daje nikakvu garanciju ili obavezu, i ne daje nikakve izjave da će Usluga ispuniti Vaše zahtjeve, postići željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati bilo koje standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da se sve greške ili nedostaci mogu ili će ispraviti.

Bez ograničavanja gore navedenog, ni Kompanija ni bilo koji provajder kompanije ne daju bilo kakvu izjavu ili garanciju bilo koje vrste, izričite ili implicirane: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge, ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključeni u njega; (ii) da će usluga biti neprekidna ili bez grešaka; (iii) u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili valute bilo koje informacije ili sadržaja koji se pružaju putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njeni serveri, sadržaj ili e-mailovi poslani od ili u ime Kompanije ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, zlonamjerni softver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje određenih vrsta garancija ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda neće primjenjivati na Vas. Ali u takvom slučaju izuzeća i ograničenja navedena u ovom odeljku će se primenjivati u najvećoj meri koja se može primeniti prema važećem zakonu.

Uređuju prava

Zakoni zemlje, isključujući pravila o sukobu zakona, regulišu ove Uslove i vaše korišćenje usluge. Vaše korištenje Aplikacije također može biti podložno drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakve nedoumice ili sporove u vezi sa Uslugom, saglasni ste da ćete prvo pokušati neformalno riješiti spor tako što ćete kontaktirati Kompaniju.

Za korisnike Evropske unije (EU).

Ako ste potrošač Evropske unije, imat ćete koristi od svih obaveznih odredbi zakona zemlje u kojoj živite.

Usklađenost sa zakonima Sjedinjenih Država

Izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u zemlji koja je pod embargom vlade Sjedinjenih Država ili koju je vlada Sjedinjenih Država označila kao zemlju koja „podržava teroriste“, i (ii) da niste naveden na bilo kojoj vladi Sjedinjenih Država na listi zabranjenih ili ograničenih strana.

Odvojivost i odricanje

Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra neprovedivom ili nevažećom, takva će odredba biti promijenjena i tumačena kako bi se ostvarili ciljevi te odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema važećem zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti na snazi i djelovanju.

Odricanje

Osim kako je ovdje predviđeno, propust da se ostvari pravo ili da se zahtijeva izvršenje obaveze prema ovim Uslovima neće uticati na mogućnost strane da iskoristi takvo pravo ili zahtijeva takvo izvršenje u bilo koje vrijeme nakon toga, niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje svakog naknadnog kršenja.

Prevod Interpretacija

Ovi uslovi i odredbe su možda prevedeni ako smo vam ih učinili dostupnim na našoj usluzi. Slažete se da će originalni engleski tekst imati prednost u slučaju spora.

Promjene ovih Odredbi i uslova

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, uložićemo razumne napore da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promjenu odredit će se prema našem vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti vezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, prestanite koristiti web stranicu i uslugu.

Odricanje od odgovornosti

Currency.wiki kursevi su samo u informativne svrhe. Molimo provjerite/potvrdite kurseve kod vašeg forex brokera ili finansijske institucije prije nego što izvršite međunarodne transfere novca i transakcije.

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, možete nas kontaktirati:

Politika privatnosti

Posljednje ažurirano: 27. novembra 2020

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših informacija kada koristite Uslugu i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i načinu na koji Vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korištenjem Usluge pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Interpretacija

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sljedeće definicije imat će isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Račun znači jedinstveni račun kreiran za Vas za pristup našoj Usluzi ili dijelovima naše Usluge.

 • Pridruženo lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela .

 • Aplikacija znači softverski program kompanije koji ste preuzeli na bilo koji elektronski uređaj, pod nazivom Currency Converter App od strane Currency.Wiki

 • Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva ili „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naša“) odnosi se na Currency.Wiki, 122 15th St #431 Del Mar, CA 92014.

 • Zemlja se odnosi na: Kaliforniju, Sjedinjene Američke Države

 • Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

 • Lični podaci su bilo koja informacija koja se odnosi na identificiranu osobu ili osobu koja se može identificirati.

 • Usluga se odnosi na Aplikaciju.

 • Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije ili pojedince treće strane zaposlene u Kompaniji da olakšaju uslugu, da pružaju uslugu u ime Kompanije, da obavljaju usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.

 • Usluga društvenih medija treće strane odnosi se na bilo koju web stranicu ili bilo koju web stranicu društvene mreže putem koje se Korisnik može prijaviti ili kreirati račun za korištenje usluge.

 • Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i korištenje Vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

 • E-mail adresa

 • Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum Vaše posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupite Usluzi putem ili putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Također možemo prikupljati informacije koje Vaš pretraživač šalje svaki put kada posjetite našu uslugu ili kada pristupite usluzi putem ili putem mobilnog uređaja.

Upotreba Vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje korištenja naše Usluge.

 • Za upravljanje Vašim nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.

 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora s nama putem usluge.

 • Da vas kontaktiramo: da bismo vas kontaktirali putem e-pošte, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push obavještenja mobilne aplikacije u vezi s ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi s funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je potrebno ili razumno za njihovu implementaciju.

 • Da Vam pružimo vijesti, posebne ponude i općenite informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitali, osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.

 • Za upravljanje vašim zahtjevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtjevima prema nama.

 • Za poslovne transfere: Vaše podatke možemo koristiti za procjenu ili provođenje spajanja, otuđenja, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prijenosa neke ili cijele naše imovine, bilo kao neograničenog poslovanja ili kao dio stečaja, likvidacije, ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci o korisnicima naših usluga koje posjedujemo među prenesenom imovinom.

 • U druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korištenja, utvrđivanje učinkovitosti naših promotivnih kampanja i za procjenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo podijeliti u sljedećim situacijama:

 • Sa Pružateljima usluga: Vaše lične podatke možemo podijeliti sa Pružateljima usluga kako bismo pratili i analizirali korištenje naše Usluge, kako bismo Vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: Možemo podijeliti ili prenijeti Vaše lične podatke u vezi ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju cijelog ili dijela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa podružnicama: Vaše podatke možemo podijeliti sa našim filijalama, u kom slučaju ćemo od njih zahtijevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje mi kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo podijeliti s našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa drugim korisnicima: kada dijelite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama s drugim korisnicima, takve informacije mogu vidjeti svi korisnici i mogu se javno distribuirati izvana. Ako komunicirate s drugim korisnicima ili se registrujete putem usluge društvenih medija treće strane, vaši kontakti na usluzi društvenih medija trećih strana mogu vidjeti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično, drugi korisnici će moći vidjeti opise Vaše aktivnosti, komunicirati s Vama i vidjeti Vaš profil.
 • Uz Vaš pristanak: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vaš pristanak.

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržat ćemo i koristiti Vaše lične podatke u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (na primjer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rješavati sporove i provoditi naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prijenos Vaših ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim uredima Kompanije i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti na — i održavati na — računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gdje se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj nadležnosti.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost za taj prijenos.

Kompanija će preduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju na siguran način iu skladu s ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prijenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole uključujući sigurnost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši lični podaci se mogu prenijeti. Obavijestit ćemo vas prije nego što se Vaši lični podaci prenesu i postanu predmet drugačije politike privatnosti.

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od kompanije se može zahtijevati da otkrije Vaše lične podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih vlasti (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski zahtjevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj vjeri vjerujući da je takva radnja neophodna za:

 • Poštujte zakonsku obavezu
 • Štiti i braniti prava ili imovinu Kompanije
 • Spriječiti ili istražiti moguće pogrešne radnje u vezi sa Uslugom
 • Štiti ličnu sigurnost korisnika usluge ili javnosti
 • Zaštitite od pravne odgovornosti

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Sigurnost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan način prijenosa putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nije 100% siguran. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantirati njihovu apsolutnu sigurnost.

Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka

Pružaoci usluga imaju pristup Vašim ličnim podacima samo za obavljanje svojih zadataka u naše ime i dužni su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koju drugu svrhu.

Analitika

Možemo koristiti pružatelje usluga trećih strana za praćenje i analizu korištenja naše Usluge.

 • Google Analytics

  Google Analytics je usluga web analitike koju nudi Google i koja prati i izvještava o prometu web stranice. Google koristi prikupljene podatke za praćenje i praćenje korištenja naše usluge. Ovi podaci se dijele s drugim Googleovim uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke da kontekstualizira i personalizira oglase svoje vlastite reklamne mreže.

  Možete isključiti određene funkcije Google Analyticsa putem postavki vašeg mobilnog uređaja, kao što su postavke oglašavanja vašeg uređaja ili slijedeći upute koje Google daje u svojim Pravilima privatnosti: https://policies.google.com/privacy

  Za više informacija o Googleovim praksama privatnosti, posjetite web stranicu Google Privatnost i Uslovi: https://policies.google.com/privacy

Vaša kalifornijska prava na privatnost (Kalifornijski zakon o sjaju svjetla)

Prema članu 1798 građanskog zakonika Kalifornije (Kalifornijski zakon o sjaju svjetla), stanovnici Kalifornije s uspostavljenim poslovnim odnosom s nama mogu jednom godišnje zatražiti informacije o dijeljenju svojih ličnih podataka sa trećim stranama u svrhe direktnog marketinga trećih strana.

Ako želite da zatražite više informacija u skladu sa zakonom California Shine the Light, i ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati koristeći dole navedene kontakt informacije.

Prava na privatnost u Kaliforniji za maloljetne korisnike (odjeljak 22581 Kodeksa poslovanja i profesija Kalifornije)

Odjeljak 22581 Kodeksa poslovanja i zanimanja Kalifornije dozvoljava stanovnicima Kalifornije mlađim od 18 godina koji su registrirani korisnici internetskih stranica, usluga ili aplikacija da zatraže i dobiju uklanjanje sadržaja ili informacija koje su javno objavili.

Da biste zatražili uklanjanje takvih podataka, a ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati koristeći dolje navedene kontakt informacije i uključiti adresu e-pošte koja je povezana s vašim računom.

Imajte na umu da Vaš zahtjev ne garantuje potpuno ili sveobuhvatno uklanjanje sadržaja ili informacija objavljenih na mreži i da zakon možda ne dozvoljava ili zahtijeva uklanjanje u određenim okolnostima.

Linkovi na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati veze do drugih web stranica kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bit ćete usmjereni na stranicu te treće strane. Preporučujemo Vam da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje stranice ili usluge trećih strana.

Promjene ove Politike privatnosti

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati našu politiku privatnosti. Obavijestit ćemo Vas o svim promjenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavijestit ćemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obavještenja na našoj usluzi prije nego što promjena stupi na snagu i ažurirati datum „Posljednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savjetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promjena. Promjene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati: