Currency.Wiki

Odredbe i uvjeti

Zadnje ažuriranje: 27. studenog 2020

Pažljivo pročitajte ove uvjete prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ovih Uvjeta i odredbi:

 • Aplikacija znači softverski program koji osigurava Tvrtka, a preuzimate ga na bilo koji elektronički uređaj, pod nazivom Currency Converter App by Currency.Wiki

 • Trgovina aplikacija znači uslugu digitalne distribucije kojom upravlja i razvija Apple Inc. (Apple App Store) ili Google Inc. (Google Play Store) u kojoj je Aplikacija preuzeta.

 • Povezano društvo znači subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, gdje 'kontrola' znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela .

 • Država se odnosi na: Kalifornija, Sjedinjene Države

 • Tvrtka (koja se u ovom Ugovoru naziva ili 'Tvrtka', 'Mi', 'Nas' ili 'Naš') odnosi se na Currency.Wiki, 122 15th st, #431 Del Mar, CA 92014.

 • Uređaj znači svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računala, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

 • Usluga se odnosi na aplikaciju.

 • Odredbe i uvjeti (koji se također nazivaju 'Uvjeti') znače ove Odredbe i uvjete koji čine cjelokupan ugovor između Vas i Društva u vezi s korištenjem Usluge.

 • Usluga društvenih medija treće strane znači sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnima.

 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili tvrtku ili drugu pravnu osobu u ime koje ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Priznanje

Ovo su Uvjeti i odredbe koji reguliraju korištenje ove usluge i ugovor koji vrijedi između Vas i Društva. Ovim Uvjetima utvrđena su prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem usluge.

Vaš pristup i korištenje usluge uvjetovani su vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta i odredbi. Ovi Uvjeti i odredbe odnose se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korištenjem usluge suglasni ste biti vezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, ne možete pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Tvrtka ne dopušta mlađima od 18 godina korištenje usluge.

Vaš pristup i korištenje usluge također je uvjetovano vašim prihvaćanjem i usklađenošću s Politikom privatnosti Društva. Naša Pravila o privatnosti opisuju naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju vaših osobnih podataka kada koristite aplikaciju ili web mjesto i govori vam o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti. Pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti prije korištenja naše usluge.

Intelektualno vlasništvo

Usluga i njezin izvorni sadržaj (isključujući Sadržaj koji ste pružili Vi ili drugi korisnici), značajke i funkcionalnost jesu i ostat će isključivo vlasništvo Društva i njegovih davatelja licence.

Usluga je zaštićena zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima zemlje i stranih zemalja.

Naši zaštitni znakovi i trgovački izgled ne smiju se koristiti u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodnog pismenog pristanka Društva.

Veze na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati poveznice na web stranice ili usluge trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Društva.

Tvrtka nema nadzor nad sadržajem, politikom privatnosti ili praksom web stranica ili usluga trećih strana i ne preuzima odgovornost za njih. Nadalje potvrđujete i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna ili odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.

Toplo Vam savjetujemo da pročitate odredbe i uvjete te pravila o privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Raskid

Možemo prekinuti ili obustaviti vaš pristup odmah, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uvjete i odredbe.

Nakon raskida, Vaše pravo korištenja Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Društva i bilo kojeg od njegovih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i Vaš isključivi pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničeni na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Usluge.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju Tvrtka ili njezini dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, neizravne ili posljedične štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za osobne ozljede, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili je na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi s uslugom, ili inače u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je Tvrtka ili bilo koji dobavljač bio obaviješten o mogućnosti takve štete i čak i ako pravni lijek ne ispuni svoju bitnu svrhu.

Neke države ne dopuštaju isključivanje implicitnih jamstava ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjenjivati. U tim će državama odgovornost svake strane biti ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Odricanje od odgovornosti „KAKVO JE“ i „KAKO JE DOSTUPNO“.

Usluga vam se pruža „KAKVA JE“ i „KAKAVA JE DOSTUPNA“ i sa svim greškama i nedostacima bez jamstva bilo koje vrste. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Društvo, u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i svojih i njihovih odgovarajućih davatelja licence i pružatelja usluga, izričito se odriče svih jamstava, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u pogledu Usluga, uključujući sva podrazumijevana jamstva o utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu, naslov i nekršenje, te jamstva koja mogu proizaći iz tijeka poslovanja, tijeka izvedbe, uporabe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na prethodno navedeno, Tvrtka ne daje nikakvo jamstvo ili obvezu te ne daje nikakvu izjavu bilo koje vrste da će Usluga ispuniti Vaše zahtjeve, postići bilo kakve željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, funkcionirati bez prekida, zadovoljavati sve standarde izvedbe ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da se sve pogreške ili nedostaci mogu ili će biti ispravljeni.

Bez ograničavanja prethodno navedenog, niti Tvrtka niti bilo koji pružatelj tvrtke ne daje nikakvu izjavu ili jamstvo bilo koje vrste, izričito ili podrazumijevano: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključeno u njega; (ii) da će Usluga biti neprekinuta ili bez grešaka; (iii) u pogledu točnosti, pouzdanosti ili aktualnosti bilo koje informacije ili sadržaja pruženog putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njezini poslužitelji, sadržaj ili e-pošta poslana od ili u ime Društva ne sadrži viruse, skripte, trojanske konje, crve, malware, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda ne odnose na vas. Ali u tom slučaju će se isključivanja i ograničenja navedena u ovom odjeljku primijeniti u najvećoj mjeri provedivoj prema primjenjivom zakonu.

Mjerodavno pravo

Zakoni zemlje, isključujući pravila o sukobu zakona, regulirat će ove Uvjete i vašu upotrebu usluge. Vaše korištenje Aplikacije također može podlijegati drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili sporova u vezi s uslugom, suglasni ste da ćete najprije pokušati neformalno riješiti spor kontaktiranjem Društva.

Za korisnike Europske unije (EU).

Ako ste potrošač Europske unije, imat ćete koristi od svih obveznih odredbi zakona zemlje u kojoj živite.

Zakonska usklađenost Sjedinjenih Država

Izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u zemlji koja je pod embargom vlade Sjedinjenih Država ili koju je vlada Sjedinjenih Država označila kao zemlju koja 'podržava teroriste', i (ii) niste na popisu bilo koje vlade Sjedinjenih Država zabranjenih ili ograničenih strana.

Razdvojivost i odricanje

Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neprovedivom ili nevažećom, takva će se odredba promijeniti i tumačiti kako bi se postigli ciljevi te odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti na snazi i učinku.

Odricanje

Osim kako je ovdje navedeno, propust u ostvarivanju prava ili zahtijevanju izvršenja obveze prema ovim Uvjetima neće utjecati na mogućnost strane da ostvari takvo pravo ili zahtijeva takvo izvršenje u bilo kojem trenutku nakon toga, niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje bilo kakvog naknadnog kršenja.

Prijevod Tumačenje

Ovi Uvjeti i odredbe mogu biti prevedeni ako smo vam ih učinili dostupnima na našoj usluzi. Suglasni ste da će izvorni engleski tekst prevladati u slučaju spora.

Promjene ovih Odredbi i uvjeta

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija materijalna, uložit ćemo razumne napore da damo obavijest najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uvjeta. Što predstavlja materijalnu promjenu odredit ćemo po našem vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti vezani revidiranim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, molimo vas da prestanete koristiti web stranicu i uslugu.

Odricanje

Currency.wiki tečajevi su samo u informativne svrhe. Provjerite/potvrdite valutne tečajeve kod svog forex brokera ili financijske institucije prije međunarodnih prijenosa novca i transakcija.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovim Uvjetima, možete nas kontaktirati:

Politika privatnosti

Zadnje ažuriranje: 27. studenog 2020

Ova Pravila o privatnosti opisuju naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju vaših podataka kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti.

Vaše osobne podatke koristimo za pružanje i poboljšanje usluge. Korištenjem usluge pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ovih Pravila privatnosti:

 • Račun znači jedinstveni račun kreiran za Vas za pristup našoj Usluzi ili dijelovima naše Usluge.

 • Povezano društvo znači subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, gdje 'kontrola' znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela .

 • Aplikacija znači softverski program koji osigurava Tvrtka, a preuzimate ga na bilo koji elektronički uređaj, pod nazivom Currency Converter App by Currency.Wiki

 • Tvrtka (u ovom se Ugovoru naziva 'Tvrtka', 'Mi', 'Nas' ili 'Naš') odnosi se na Currency.Wiki, 122 15th St #431 Del Mar, CA 92014.

 • Država se odnosi na: Kalifornija, Sjedinjene Države

 • Uređaj znači svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računala, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

 • Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je moguće identificirati.

 • Usluga se odnosi na aplikaciju.

 • Pružatelj usluga označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje podatke u ime Društva. Odnosi se na tvrtke treće strane ili pojedince koje tvrtka zapošljava za olakšavanje usluge, pružanje usluge u ime tvrtke, pružanje usluga povezanih s uslugom ili pomoć tvrtki u analizi korištenja usluge.

 • Usluga društvenih medija treće strane odnosi se na bilo koju web stranicu ili web stranicu društvene mreže putem koje se korisnik može prijaviti ili stvoriti račun za korištenje usluge.

 • Podaci o korištenju odnose se na podatke prikupljene automatski, bilo generirane korištenjem Usluge ili iz same infrastrukture Usluge (na primjer, trajanje posjeta stranici).

 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili tvrtku ili drugu pravnu osobu u ime koje ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Osobni podaci

Tijekom korištenja naše usluge, možemo od vas tražiti da nam dostavite određene osobne podatke koji se mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju. Podaci koji mogu identificirati osobu mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • Email adresa

 • Podaci o korištenju

Podaci o korištenju

Podaci o korištenju prikupljaju se automatski prilikom korištenja usluge.

Podaci o korištenju mogu uključivati informacije kao što su adresa internetskog protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrsta preglednika, verzija preglednika, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum vašeg posjeta, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatore i druge dijagnostičke podatke.

Kada Usluzi pristupite pomoću mobilnog uređaja ili putem njega, možemo automatski prikupiti određene podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sustav, vrstu mobilnog internetskog preglednika koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Također možemo prikupljati informacije koje Vaš preglednik šalje svaki put kada posjetite našu Uslugu ili kada Usluzi pristupate putem ili putem mobilnog uređaja.

Korištenje Vaših osobnih podataka

Društvo može koristiti osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše usluge, uključujući praćenje korištenja naše usluge.

 • Za upravljanje vašim računom: za upravljanje vašom registracijom kao korisnika usluge. Osobni podaci koje navedete mogu vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima usluge koje su vam dostupne kao registriranom korisniku.

 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađenost i preuzimanje kupoprodajnog ugovora za proizvode, artikle ili usluge koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora s nama putem Usluge.

 • Kontaktirati Vas: Kontaktirati Vas e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektroničke komunikacije, kao što su push obavijesti mobilne aplikacije u vezi s ažuriranjima ili informativne komunikacije povezane s funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je potrebno ili razumno za njihovu provedbu.

 • Da bismo Vam pružili novosti, posebne ponude i općenite informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali, osim ako niste odabrali primanje takvih informacija.

 • Za upravljanje Vašim zahtjevima: Za praćenje i upravljanje Vašim zahtjevima nama.

 • Za poslovne prijenose: Vaše podatke možemo koristiti za procjenu ili provođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge vrste prodaje ili prijenosa neke ili cijele naše imovine, bilo kao neograničeno poslovanje ili kao dio stečaja, likvidacije, ili sličan postupak, u kojem su osobni podaci koje držimo o korisnicima naših usluga među prenesenom imovinom.

 • U druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što je analiza podataka, prepoznavanje trendova korištenja, određivanje učinkovitosti naših promotivnih kampanja te za procjenu i poboljšanje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti u sljedećim situacijama:

 • S Pružateljima usluga: Vaše osobne podatke možemo dijeliti s Pružateljima usluga kako bismo pratili i analizirali korištenje naše Usluge, kako bismo Vas kontaktirali.
 • Za poslovne prijenose: Vaše osobne podatke možemo podijeliti ili prenijeti u vezi ili tijekom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Društva, financiranju ili stjecanju cijelog ili dijela našeg poslovanja drugoj tvrtki.
 • S pridruženim društvima: Vaše podatke možemo podijeliti s našim pridruženim društvima, u kojem slučaju ćemo od tih pridruženih društava zahtijevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezana društva uključuju našu matičnu tvrtku i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge tvrtke koje kontroliramo ili koje su pod zajedničkom kontrolom s nama.
 • S poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo podijeliti s našim poslovnim partnerima kako bismo Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • S drugim korisnicima: kada dijelite osobne podatke ili na neki drugi način komunicirate na javnim mjestima s drugim korisnicima, takve informacije mogu vidjeti svi korisnici i mogu se javno distribuirati vani. Ako komunicirate s drugim korisnicima ili se registrirate putem usluge društvenih medija treće strane, vaši kontakti na usluzi društvenih medija treće strane mogu vidjeti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično, drugi korisnici će moći vidjeti opise Vaših aktivnosti, komunicirati s Vama i vidjeti Vaš profil.
 • Uz Vaš pristanak: Vaše osobne podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vaš pristanak.

Zadržavanje Vaših osobnih podataka

Tvrtka će zadržati Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržat ćemo i koristiti vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza (na primjer, ako smo dužni zadržati vaše podatke radi usklađivanja s primjenjivim zakonima), rješavanje sporova i provođenje naših pravnih ugovora i politika.

Tvrtka će također zadržati podatke o korištenju za potrebe interne analize. Podaci o korištenju općenito se čuvaju kraće vremensko razdoblje, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili poboljšanje funkcionalnosti naše usluge ili kada smo zakonski obvezni čuvati te podatke dulje vremensko razdoblje.

Prijenos vaših osobnih podataka

Vaši podaci, uključujući osobne podatke, obrađuju se u poslovnim uredima Društva i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ti podaci mogu prenijeti na — i održavati na — računalima koja se nalaze izvan vaše države, pokrajine, države ili druge vladine jurisdikcije gdje se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše jurisdikcije.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti nakon čega slijedi Vaše podnošenje takvih informacija predstavlja Vaš pristanak na taj prijenos.

Tvrtka će poduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se s Vašim podacima postupa sigurno i u skladu s ovom Politikom privatnosti i neće doći do prijenosa Vaših osobnih podataka u organizaciju ili državu osim ako postoje odgovarajuće kontrole uključujući sigurnost Vaši podaci i ostali osobni podaci.

Otkrivanje Vaših osobnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Društvo uključeno u spajanje, stjecanje ili prodaju imovine, Vaši osobni podaci mogu biti preneseni. Poslat ćemo obavijest prije nego što se Vaši osobni podaci prenesu i postanu podložni različitim Pravilima privatnosti.

Provedba zakona

Pod određenim okolnostima, od Društva se može tražiti da otkrije Vaše osobne podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih tijela (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski zahtjevi

Tvrtka može otkriti Vaše osobne podatke u dobroj vjeri da je takva radnja neophodna za:

 • Poštujte zakonsku obvezu
 • Štiti i brani prava ili imovinu Društva
 • Spriječiti ili istražiti moguće zlouporabe u vezi s uslugom
 • Štiti osobnu sigurnost korisnika usluge ili javnosti
 • Zaštitite se od pravne odgovornosti

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Sigurnost Vaših osobnih podataka važna nam je, ali imajte na umu da nijedna metoda prijenosa putem interneta ili metoda elektroničke pohrane nije 100% sigurna. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti njihovu apsolutnu sigurnost.

Detaljne informacije o obradi Vaših osobnih podataka

Pružatelji usluga imaju pristup Vašim osobnim podacima samo kako bi obavljali svoje zadatke u Naše ime i obvezni su ih ne otkrivati niti koristiti u bilo koju drugu svrhu.

Analitika

Možemo koristiti pružatelje usluga trećih strana za praćenje i analizu korištenja naše usluge.

 • Google Analytics

  Google Analytics je usluga web analitike koju nudi Google koja prati i izvješćuje o prometu na web stranici. Google koristi prikupljene podatke za praćenje i nadzor korištenja naše usluge. Ovi se podaci dijele s drugim Googleovim uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa vlastite oglašivačke mreže.

  Određene značajke Google Analytics možete isključiti putem postavki svog mobilnog uređaja, kao što su postavke oglašavanja vašeg uređaja ili slijedeći Googleove upute u svojim Pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy

  Za više informacija o praksi privatnosti Googlea, posjetite web stranicu Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji (kalifornijski zakon Shine the Light)

Prema odjeljku 1798 Građanskog zakonika Kalifornije (zakon Shine the Light u Kaliforniji), stanovnici Kalifornije s uspostavljenim poslovnim odnosom s nama mogu zatražiti informacije jednom godišnje o dijeljenju svojih osobnih podataka s trećim stranama u svrhe izravnog marketinga trećih strana.

Ako želite zatražiti više informacija prema kalifornijskom zakonu Shine the Light i ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati koristeći podatke za kontakt navedene u nastavku.

Kalifornijska prava na privatnost za maloljetne korisnike (odjeljak 22581 poslovnog i profesionalnog kodeksa Kalifornije)

Odjeljak 22581 poslovnog i profesionalnog kodeksa Kalifornije dopušta stanovnicima Kalifornije mlađim od 18 godina koji su registrirani korisnici mrežnih stranica, usluga ili aplikacija da zatraže i dobiju uklanjanje sadržaja ili informacija koje su javno objavili.

Da biste zatražili uklanjanje takvih podataka, a ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati koristeći podatke za kontakt navedene u nastavku i uključite adresu e-pošte povezanu s Vašim računom.

Imajte na umu da Vaš zahtjev ne jamči potpuno ili sveobuhvatno uklanjanje sadržaja ili informacija objavljenih na internetu te da zakon možda ne dopušta ili zahtijeva uklanjanje u određenim okolnostima.

Veze na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati poveznice na druge web stranice kojima ne upravljamo mi. Ako kliknete na poveznicu treće strane, bit ćete preusmjereni na stranicu te treće strane. Toplo vam savjetujemo da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili prakse bilo kojih stranica ili usluga trećih strana.

Promjene ove Politike privatnosti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavijestit ćemo Vas o svim promjenama objavljivanjem novih Pravila privatnosti na ovoj stranici.

Obavijestit ćemo vas putem e-pošte i/ili istaknute obavijesti na našoj usluzi prije nego što promjena stupi na snagu i ažurirati datum 'Zadnje ažuriranje' na vrhu ovih Pravila privatnosti.

Savjetujemo vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promjena. Promjene ovih Pravila o privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati: