Currency.Wiki

1000 : बाट: सम्म

NIO/TOP क्यालकुलेटर
4 मिनेट पहिले अपडेट गरिएको
 NIO =
    TOP

 निकारागुआन कोर्डोबा =  टोंगन पैʻ्गा

ट्रेंडिंग: C$ पछिल्लो २ hours घण्टाको लागि विनिमय दरहरू
  • NIO/USD 0.027424 0.00006240
  • NIO/EUR 0.025717 0.00063692
  • NIO/JPY 4.066461 0.14104108
  • NIO/GBP 0.022407 0.00088131
  • NIO/CHF 0.024863 0.00035378
  • NIO/MXN 0.472075 0.00331237
  • NIO/INR 2.278933 0.03508400
  • NIO/BRL 0.135336 0.00485274
  • NIO/CNY 0.200114 0.00208064

NIO/TOP पछिल्लो days ० दिनमा विनिमय दर

निकारागुआन कोर्डोबा बाट टोंगन पैʻ्गा विनिमय दर: पछिल्ला 90 ० दिनमा निकारागुआन कोर्डोबा टोंगन पैʻ्गा बिरूद्ध 1.50% ले बढाएको छ, TO0.0646 बाट बढेर TO0.0656 टोंगन पैʻ्गा प्रति निकारागुआन कोर्डोबा पुगेको छ। विदेशी विनिमय बजार सँधै खुला रहन्छ, र संयुक्त टोंगा र निकारागुआ बीचको ट्रेडिंग सम्बन्धसँग सम्बन्धित असंख्य कारकका कारण दरहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैछन्।

nio/top ऐतिहासिक चार्ट

आज रूपान्तरण दर 1000निकारागुआन कोर्डोबास डलर देखि टोंगन पैʻ्गा मा TO65.56 छ।

C$

निकारागुआन कोर्डोबा मुद्रा

देश: निकारागुआ

प्रतीक: C$

आईएसओ कोड: NIO

Bank: सेन्ट्रल बैंक निकारागुआ

निकारागुआन कोर्डोबा बारेमा रोचक तथ्य

TO

टोंगन पैʻ्गा मुद्रा

देश: टोंगा

प्रतीक: TO

आईएसओ कोड: TOP

Bank: टोंगा राष्ट्रिय रिजर्व बैंक

टोंगन पैʻ्गा बारेमा रोचक तथ्य

द्रुत रूपान्तरण गाइड

: बाट: सम्म
C$993 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.1 टोंगन पैʻ्गा
C$994 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.16 टोंगन पैʻ्गा
C$995 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.23 टोंगन पैʻ्गा
C$996 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.3 टोंगन पैʻ्गा
C$997 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.36 टोंगन पैʻ्गा
C$998 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.43 टोंगन पैʻ्गा
C$999 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.49 टोंगन पैʻ्गा
C$1000 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.56 टोंगन पैʻ्गा
C$1001 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.62 टोंगन पैʻ्गा
C$1002 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.69 टोंगन पैʻ्गा
C$1003 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.75 टोंगन पैʻ्गा
C$1004 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.82 टोंगन पैʻ्गा
C$1005 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.89 टोंगन पैʻ्गा
C$1006 निकारागुआन कोर्डोबास TO 65.95 टोंगन पैʻ्गा
C$1007 निकारागुआन कोर्डोबास TO 66.02 टोंगन पैʻ्गा
: बाट: सम्म
TO993 टोंगन पैʻ्गा C$ 15146.99 निकारागुआन कोर्डोबास
TO994 टोंगन पैʻ्गा C$ 15162.25 निकारागुआन कोर्डोबास
TO995 टोंगन पैʻ्गा C$ 15177.5 निकारागुआन कोर्डोबास
TO996 टोंगन पैʻ्गा C$ 15192.76 निकारागुआन कोर्डोबास
TO997 टोंगन पैʻ्गा C$ 15208.01 निकारागुआन कोर्डोबास
TO998 टोंगन पैʻ्गा C$ 15223.26 निकारागुआन कोर्डोबास
TO999 टोंगन पैʻ्गा C$ 15238.52 निकारागुआन कोर्डोबास
TO1000 टोंगन पैʻ्गा C$ 15253.77 निकारागुआन कोर्डोबास
TO1001 टोंगन पैʻ्गा C$ 15269.02 निकारागुआन कोर्डोबास
TO1002 टोंगन पैʻ्गा C$ 15284.28 निकारागुआन कोर्डोबास
TO1003 टोंगन पैʻ्गा C$ 15299.53 निकारागुआन कोर्डोबास
TO1004 टोंगन पैʻ्गा C$ 15314.79 निकारागुआन कोर्डोबास
TO1005 टोंगन पैʻ्गा C$ 15330.04 निकारागुआन कोर्डोबास
TO1006 टोंगन पैʻ्गा C$ 15345.29 निकारागुआन कोर्डोबास
TO1007 टोंगन पैʻ्गा C$ 15360.55 निकारागुआन कोर्डोबास