Currency.Wiki

20 : बाट: सम्म

AED/BAM क्यालकुलेटर
2 मिनेट पहिले अपडेट गरिएको
 AED =
    BAM

 संयुक्त अरब अमीरात दिरहम =  बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स

ट्रेंडिंग: AED पछिल्लो २ hours घण्टाको लागि विनिमय दरहरू
  • AED/USD 0.272259 0.00000964
  • AED/EUR 0.255964 0.00750572
  • AED/JPY 40.453911 1.28318287
  • AED/GBP 0.222551 0.00894801
  • AED/CHF 0.247562 0.00422455
  • AED/MXN 4.696347 0.04415957
  • AED/INR 22.636277 0.31220242
  • AED/BRL 1.343681 0.03361593
  • AED/CNY 1.990514 0.02481794

AED/BAM पछिल्लो days ० दिनमा विनिमय दर

संयुक्त अरब अमीरात दिरहम बाट बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क विनिमय दर: पछिल्ला 90 ० दिनमा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क बिरूद्ध 2.68% ले बढाएको छ, KM0.4864 बाट बढेर KM0.4998 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क प्रति संयुक्त अरब अमीरात दिरहम पुगेको छ। विदेशी विनिमय बजार सँधै खुला रहन्छ, र संयुक्त बोस्निया र हेर्जेगोभिना र संयुक्त अरब एमिरेट्स बीचको ट्रेडिंग सम्बन्धसँग सम्बन्धित असंख्य कारकका कारण दरहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैछन्।

aed/bam ऐतिहासिक चार्ट

आज रूपान्तरण दर 20युएई दिर्हाम डलर देखि बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स मा KM10 छ।

AED

संयुक्त अरब अमीरात दिरहम मुद्रा

देश: संयुक्त अरब एमिरेट्स

प्रतीक: AED

आईएसओ कोड: AED

Bank: संयुक्त अरब एमिरेट्सको केन्द्रीय बैंक

संयुक्त अरब अमीरात दिरहम बारेमा रोचक तथ्य

KM

बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क मुद्रा

देश: बोस्निया र हेर्जेगोभिना

प्रतीक: KM

आईएसओ कोड: BAM

Bank: सेन्ट्रल बैंक अफ बोस्निया र हर्जेगोभिना

बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क बारेमा रोचक तथ्य

द्रुत रूपान्तरण गाइड

: बाट: सम्म
AED13 युएई दिर्हाम KM 6.5 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED14 युएई दिर्हाम KM 7 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED15 युएई दिर्हाम KM 7.5 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED16 युएई दिर्हाम KM 8 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED17 युएई दिर्हाम KM 8.5 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED18 युएई दिर्हाम KM 9 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED19 युएई दिर्हाम KM 9.5 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED20 युएई दिर्हाम KM 10 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED21 युएई दिर्हाम KM 10.49 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED22 युएई दिर्हाम KM 10.99 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED23 युएई दिर्हाम KM 11.49 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED24 युएई दिर्हाम KM 11.99 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED25 युएई दिर्हाम KM 12.49 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED26 युएई दिर्हाम KM 12.99 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
AED27 युएई दिर्हाम KM 13.49 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स
: बाट: सम्म
KM13 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 26.01 युएई दिर्हाम
KM14 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 28.01 युएई दिर्हाम
KM15 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 30.01 युएई दिर्हाम
KM16 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 32.02 युएई दिर्हाम
KM17 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 34.02 युएई दिर्हाम
KM18 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 36.02 युएई दिर्हाम
KM19 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 38.02 युएई दिर्हाम
KM20 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 40.02 युएई दिर्हाम
KM21 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 42.02 युएई दिर्हाम
KM22 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 44.02 युएई दिर्हाम
KM23 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 46.02 युएई दिर्हाम
KM24 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 48.02 युएई दिर्हाम
KM25 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 50.02 युएई दिर्हाम
KM26 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 52.02 युएई दिर्हाम
KM27 बोस्निया-हर्जेगोविना परिवर्तनीय मार्क्स AED 54.03 युएई दिर्हाम