Currency.Wiki

1 : დან: დან

AUD/GBP კალკულაჱორი
განაჼლდა 1 წუთი წინ
 AUD =
    GBP

 áƒáƒ•áƒĄáƒąáƒ áƒáƒšáƒ˜áƒ˜áƒĄ დოლარი =  áƒ‘áƒ áƒ˜áƒąáƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜ გირვანჄა სჱერლინგი

ჱრენდულია: AU$ ბოლო 24 საათის განმავლობაჹი გაáƒȘვლითი კურსი
  • AUD/USD 0.629406 -0.03615072
  • AUD/EUR 0.602020 -0.01110554
  • AUD/JPY 94.446297 -1.72601862
  • AUD/GBP 0.521795 -0.00208179
  • AUD/CHF 0.581390 -0.01670402
  • AUD/MXN 11.192868 -0.12746421
  • AUD/INR 52.354071 -2.48406067
  • AUD/BRL 3.207265 -0.01982068
  • AUD/CNY 4.531914 -0.29171035

AUD/GBP áƒ‘ოლო 90 დჩის გაáƒȘვლითი კურსი

ავსჱრალიის დოლარი და ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი გაáƒȘვლითი კურსი: ბოლო 90 დჩის განმავლობაჹი ავსჱრალიის დოლარი áƒ’áƒáƒŁáƒ€áƒáƒĄáƒŁáƒ áƒ“áƒ -0.40% -ით ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი მიმართებაჹი, რაáƒȘ დოლარზე ÂŁ0.5239 ÂŁ0.5218 ჹემáƒȘირდა. სავალუჱო ბაზარი ყოველთვის ჊იაა და კურსი ჼჹირად იáƒȘვლება გაერთიანებული áƒĄáƒáƒ›áƒ”áƒ€áƒ, ბრიჱანეთის ინდოეთის ოკეანის ჱერიჱორია, მენის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, ჯერსი, გერნსი და ავსჱრალია, საჹობაო áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, კოკოსის (კილინგის) áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜, ჰერდის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜ და მაკდონალდის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜, კირიბაჱი, ნაურუ, áƒœáƒáƒ áƒ€áƒáƒšáƒ™áƒ˜áƒĄ áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, ჱუვალუ ჹორის სავაჭრო ურთიერთობასთან დაკავჹირებული მრავალი áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒĄ გამო.

aud/gbp ისჱორიული დიაგრამა

დჩეს ავსჱრალიის დოლარიდან ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი გადაჄáƒȘევის კურსი 0.52 ÂŁ.

AU$

ავსჱრალიის დოლარი ვალუჱა

Ⴤვეყანა: ავსჱრალია, საჹობაო áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, კოკოსის (კილინგის) áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜, ჰერდის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜ და მაკდონალდის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜, კირიბაჱი, ნაურუ, áƒœáƒáƒ áƒ€áƒáƒšáƒ™áƒ˜áƒĄ áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, ჱუვალუ

სიმბოლო: AU$

ISO კოდი: AUD

ბანკი: ავსჱრალიის სარეზერვო ბანკი

საინჱერესო ჀაჄჹი ავსჱრალიის დოლარი ჹესაჼებ

ავსჱრალიის დოლარი მიმოჄáƒȘევაჹია მთელ Ⴤვეყანალი და დანარჩენ áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜ 1966 წლიდან და მისი ჩირებულება მიიჩო ქა჏ყიქი ავსჱრალიური áƒ€áƒŁáƒœáƒąáƒ˜áƒ“áƒáƒœ.

ÂŁ

ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი ვალუჱა

Ⴤვეყანა: გაერთიანებული áƒĄáƒáƒ›áƒ”áƒ€áƒ, ბრიჱანეთის ინდოეთის ოკეანის ჱერიჱორია, მენის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, ჯერსი, გერნსი

სიმბოლო: £

ISO კოდი: GBP

ბანკი: ინგლისის ბანკი

საინჱერესო ჀაჄჹი ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი ჹესაჼებ

გირვანჄა სჱერლინგი არიქ ყველაზე ძველი ვალუჱა áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜, რომელიáƒȘ კვლავ აჄჹიურ გამოყენებაჹია. იქ პირველად ჹემოვიდა VIII საუკუნეჹი და თავდაპირველად áƒ“áƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ იყო 240 ვერáƒȘჼლის გროჹზე.

ქ჏რაჀი კონვერჱაáƒȘიიქ áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ

: დან: დან
AU$1 ავსჱრალიის დოლარი ÂŁ 0.52 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$2 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 1.04 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$3 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 1.57 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$4 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 2.09 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$5 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 2.61 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$6 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 3.13 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$7 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 3.65 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$8 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 4.17 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$9 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 4.7 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$10 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 5.22 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$11 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 5.74 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$12 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 6.26 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$13 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 6.78 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$14 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 7.31 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
AU$15 ავსჱრალიური დოლარი ÂŁ 7.83 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
: დან: დან
ÂŁ1 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 1.92 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ2 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 3.83 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ3 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 5.75 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ4 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 7.67 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ5 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 9.58 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ6 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 11.5 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ7 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 13.42 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ8 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 15.33 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ9 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 17.25 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ10 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 19.16 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ11 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 21.08 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ12 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 23 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ13 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 24.91 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ14 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 26.83 ავსჱრალიური დოლარი
ÂŁ15 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი AU$ 28.75 ავსჱრალიური დოლარი